Нийслэлийн Засаг даргын захирамж

Цаг үеийн шинжтэй захирамжууд:

“Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгчилсэн байдлаар шилжсэнтэй холбогдуулан авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” 2020.12.22-ны A/1320

Биеийн тамир, спортын чиглэлээр гаргасан захирамжууд:

“Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газрын дүрэм батлах тухай”_2022.02.10,_A-154

“Цасны баяр” арга хэмжээ зохион байгуулах тухай, 2018.01.16,  А-23

“Төсвийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 2018.01.19, A-43

“Төлөвлөгөө батлах тухай” 2018.01.31, А-86

“Журам батлах тухай” 2018.03.29, А-268

“Төрийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай” 2018.06.04, А-509

“Спортын уралдаан тэмцээн, нийтийн биеийн тамирын арга хэмжээ зохион байгуулах тухай” 2018.10.05, А-923

“Журам батлах тухай”  2018.12.17, А-1212

Ulaanbaatar Marathon-2017.03.17-A-147 zahiramj

NZD-2015-02-09-A-121-zahiramj-Ajlyn heseg baiguulah tuhai

Тэмцээн зохион байгуулах тухай – НЗД-ын 2014 оны А-146-р захирамж

“Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн зохион байгуулах тухай – НЗД-ын 2013 оны 161-р захирамж

Оюутны болон өсвөрийн шигшээ баг байгуулах тухай – НЗД-ын 2007 оны 621-р захирамж