НИЙСЛЭЛИЙН НИЙТИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ХОРООНЫ

АЖИЛТНУУДЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Овог, нэр

Албан тушаал

Утасны дугаар

Удирдлага

Ж.Ганболд Дарга

328977

Н.Өлзийжаргал Мэдээллийн технологи, техник, тоног төхөөрөмж, гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

312785

М.Цогзолмаа Бичиг хэрэг, архивын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Нийтийн биеийн тамирын хөгжлийн хэлтэс

А.Болдмаа Хэлтсийн дарга

7018-8977

Б.Түвшинбаяр Өсвөрийн хүүхэд багачууд – СӨББ, ЕБС дахь биеийн тамирын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

312785

Э.Мөнх-Эрдэнэ Нийтийн биеийн тамирын арга хэмжээ, сургалт, судалгаа, мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн

Спортын хөгжлийн хэлтэс

С.Саранцэцэг Хэлтсийн дарга

7000-2785

Г.Бямбасайхан Судалгаа, шинжилгээ, спортын барилга байгууламж, материаллаг бааз хариуцсан мэргэжилтэн

312785

А.Намуун Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх Оюутны шигшээ багийн дасгалжуулагч
Б.Санчир


НИЙСЛЭЛИЙН НИЙТИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ХОРОО

Газрын зураг


Веб хуудас : http://mcst.gov.mn/, http://www.sport.ub.gov.mn

Нэр

И-мэйл

Таны сэтгэгдэл