Байгууллага

2021 оны “А” тушаал
2021 оны “Б” тушаал
2020 оны “А” тушаал
2020 оны “Б” тушаал
2019 оны “А” тушаал
2018 оны “А” тушаал

2018-01-08 А-01 Цэцэрлэгийн багш, арга зүйчдийн сургалт семинар явуулах тухай

2018-01-08 А-02 ЕБС-ийн багш нарын сургалт семинар явуулах тухай

2018-01-08 А-03 УБ хотын Гүйлтийн тэшүүрийн АШТ зохион байгуулах тухай

2018-02-05 А-04 ЕБС-ийн сурагчдын сагсан бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-02-05 А-05 ЕБС-ийн сурагчдын УБ лиг волейболын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-02-06 А-06 УБ хотын бадминтоны өсвөр үеийн АШТ зохион байгуулах тухай

2018-02-06 А-07 Байгууллагын ажлын байрны жагсаалт, чиг үүрэг батлах тухай

2018-02-06 А-08 Хоолны хөнгөлтийн мөнгөн дүнг нэмэгдүүлэх тухай

2018-02-06 А-09 Цасны баярын арга хэмжээ зохион байгуулах тухай

2018-03-09 А-10 Уран сайхны гимнастикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-03-09 А-11 Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Ширээний теннисний тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-03-09 А-12 Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Жүдо бөхийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-03-09 А-13 Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Хонхтой бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-03-15 А-14 Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Аэробик гимнастикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-03-20 А-15 Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Спортын гимнастикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-03-20 А-16 Ажил танилцуулах, туршлага солилцох өдөр зохион байгуулах тухай

2018-04-03 А-17 Уралдаан тэмцээний ахлагчаар томилон ажиллуулах тухай

2018-04-04 А-18 Эрүүл ажлын байр-Эрүүл амьдралын хэв маяг сэдэвт сургалтыг зохион байгуулах тухай

2018-04-04 А-19 УБ хотын аварга шалгаруулах Цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн УХГ-ийн тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2018-04-04 А-20 УБХАШ-ЕБС-ийн сурагчдын УХГ-ийн тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2018-04-06 А-21 УБХАШ бүжгийн спортын тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2018-04-17 А-22 УБХАШ Уулын дугуйн нээлттэй тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2018-05-01 А-23 УБХАШ Гимнастрада уралдаант үзлэгийг зохион байгуулах тухай

2018-05-01 А-24 УБХАШ Софт теннисний тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2018-05-14 А-25 УБХАШ Ахмадын UB CUP хөлбөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-05-22 А-26 УБХАШ Үндэсний сурын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-05-22 А-27 УБХАШ Байт харвааны тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-05-22 А-28 УБ Марафон 2018 олон улсын гүйлтийн шүүгч, зохион байгуулагч бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулах тухай

2018-06-05 А-29 Нийслэл, дүүргийн БТСХ-дын ажилтан, албан хаагчдын тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2018-06-05 А-30 Хийн болон аэробик дасгалын сургагч багш бэлтгэх сургалт, семинарыг зохион байгуулах тухай

2018-07-09 А-31 Өөрийгөө ялан давах 12 ба 24 цагийн гүйлт зохин байгуулах тухай (2)

2018-07-19 А-32 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2018-07-27 А-33 УБ хотын Ханан хаданд авиралтын АШТ зохион байгуулах тухай (2)

2018-07-27 А-34 ОУ-ын сурагч солилцоо 2018-д оролцогчдод зориулсан Бэсрэг наадам зохион байгуулах тухай (2)

2018-08-01 А-35 Байгууллагын эд хөрөнгийн тооллого явуулах тухай

2018-08-13 А-36 Уралдаан тэмцээний ахлагчаар томилон ажиллуулах тухай

2018-08-20 А-37 Азийн хүүхдийн спорт солилцооны наадмын ахлагчаар томилон ажиллуулах тухай

2018-08-20 А-38 Уралдаан тэмцээнд оролцуулахаар томилон ажиллуулах тухай

2018-09-05 А-39 НИСН-VII-Спорт явган аялалын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-09-10 А-40 Ажлын хэсэг байгуулах

2018-09-11 А-41 УБХАШ Н.Намжил багшийн нэрэмжит өсвөрийн шатарчдын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-09-25 А-42 УБХАШ Хөнгөн атлетикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-09-27 А-43 ННЗБ-уудын спорт наадмын явган аялалын тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2018-09-28 А-44 Ахмадуудыг хүлээн авах тухай

2018-10-03 А-45 НИСН VII волейболын тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2018-10-03 А-46 НИСН VII сагсан бөмбөгийн тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2018-10-05 А-47 Арга хэмжээ зохион байгуулах тухай

2018-10-05 А-48 Дөрвөн хайрханы нэрэмжит бүх нийтийн явган аялалыг зохион байгуулах тухай

2018-10-05 А-49 Дугуйн өдөр бүх нийтийн арга хэмжээг зохион байгуулах тухай

2018-10-20 А-50 НИСН VII олс таталтын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-10-20 А-51 НИСН VII аэробикийн шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-10-20 А-52 НИСН VII софт волейболын шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-10-20 А-53 НИСН VII хийн дасгалын шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-10-20 А-54 НИСН VII ширээний шагайн шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-11-02 А-55 НИСН VII багийн шагнал гаргах тухай

2018-11-02 А-56 НБТС-ын хөгжил, цаашдын чиг хандлага сэдэвт бага хурлыг зохион байгуулах тухай

2018-11-16 А-57 ННЗБ-ын спортын анхдугаар наадмын хаалтын арга хэмжээ зохион байгуулах тухай

2018-11-16 А-58 Хууль тогтоомж, эрх зүйн чиглэлийн сургалт семинар зохион байгуулах тухай

2018-11-16 А-59 Судалгаа шинжилгээний ажлын арга зүйн сургалт семинар зохион байгуулах тухай

2018-11-19 А-60 Олс таталтын сургагч багш бэлтгэх сургалт семинар зохион байгуулах тухай

2018-11-27 А-61 Медаль хийлгэхэд шаардагдах хөрөнгө гаргах тухай

2018-11-27 А-62 Байгууллагын цахим хуудас шинэчлэхэд хөрөнгө гаргах тухай

2018-11-27 А-63 Түрээсийн төлбөр төлөх зардал гаргах тухай

2018-11-27 А-64 Тооллогын комисс байгуулж, байгууллагын эд хөрөнгийн тооллого явуулах тухай

2018-11-27 А-65 Нийслэл, дүүргийн оны Тэргүүний биеийн тамирын хамтлаг шалгаруулах тухай

2018-11-27 А-66 Нийслэлийн оны шилдэг багш, дасгалжуулагч, тамирчин, арга зүйч шалгаруулах тухай

2018-11-27 А-67 Нийслэлийн оны тэргүүний Биеийн тамир, спортын байгууллагыг үнэлж, дүгнэж, шалгаруулж шагнах тухай

2018-12-19 А-68 Ном гарын авлага хэвлүүлэх тухай

2018-12-19 А-69 Ахмадын хөлбөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-12-20 А-70 Цанын өдөр өдөрлөг зохион байгуулах тухай

2018-12-20 А-71 ЕБС-ийн сурагчдын УБ лиг сагсан бөмбөгийн тэмцээний урьдчилсан тоглолт зохион байгуулах тухай

2018-12-24 А-72 Медаль хийлгэхэд шаардагдах хөрөнгө гаргах тухай

2018 оны “Б” тушаал

2018-02-06 Б-07 Ахмаадуудыг хүлээн авах тухай

2018-03-09 Б-10 Дагалдах мөнгөн шагнал олгох тухай

2018-06-29 Б-11 Урамшилт цалин олгох тухай

2018-09-12 Б-15 Г.Бямбасайханыг ажлаас түр чөлөөлж буцалтгүй тусламж олгох тухай

2018-09-28 Б-16 Г.Бямбасайханд буцалтгүй тусламж олгох тухай

2018-12-11 Б-21 Э.Мөнх-Эрдэнэд түлээ, нүүрсний хөнгөлөлт олгох тухай

2018-12-17 Б-23 Урамшилт цалин олгох тухай

2018-12-24 Б-24 Урамшуулал олгох тухай

2017 оны “А” тушаал

2017-01-10 А-01 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2017-01-16 А-02 Цэцэрлэгийн багш, арга зүйчдийн сургалт семинар явуулах тухай

2017-01-23 А-03 ЕБС-ийн багш нарын сургалт семинар явуулах тухай

2017-01-31 А-04 2017 оны өвлийн арга хэмжээний нээлтийн тухай

2017-02-02 А-05 УБ хотын 2017 оны гүйлтийн тэшүүрийн аварга шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-02-02 А-06 Сурагчдын лиг Волейболын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-02-02 А-07 Сурагчдын лиг Сагсан бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-02-02 А-08 Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын бүрэлдэхүүн батлах тухай

2017-03-07 А-09 МОСИН-ын Нийслэлийн бүсийн Волейболын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-03-07 А-10 МОСИН-ын Нийслэлийн бүсийн Сагсан бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-03-13 А-11 УБ хотын АШ Жүдо бөхийн өсвөр үеийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-03-13 А-12 МОСИН-ын Нийслэлийн бүсийн Шатрын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-03-13 А-13 Цэцэрлэгийн хүүхдийн УХГ-ийн шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-03-13 А-14 МОСИН-ын Нийслэлийн бүсийн Ширээний теннисний тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-03-13 А-15 Ажил танилцуулах – Туршлага солилцох өдөр-ийг зохион байгуулах тухай

2017-03-20 А-16 Улаанбаатар марафонд нэгдэцгээе Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах тухай

2017-03-27 А-17 Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Аэробик гимнастикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-03-27 А-18 Уулын дугуйн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-03-27 А-19 Спортын гимнастикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-03-27 А-20 ЕБС-ийн сурагчдын УХГ-ийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-03-27 А-21 Бүжгийн спортын тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2017-03-27 А-22 Уран сайхны гимнастикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-04-11 А-23 Кес-Баскет Олон улсын тэмцээнд оролцуулах тухай

2017-04-21 А-24 Бадминтоны тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-05-03 А-25 БТС-ыг дэмжих бүх нийтийн өдөр арга хэмжээ Гимнастрада уралдаант үзлэг зохион байгуулах тухай

2017-05-05 А-26 Хонхот бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-05-09 А-27 Улаанбаатар марафон-2017 олон улсын гүйлтийн шүүгч, зохион байгуулагч бэлтгэх сургалт семинар явуулах тухай

2017-05-29 А-28 Ширээний теннисний тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-05-29 А-29 Байт харвааны тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-05-29 А-30 Тооллогын комисс байгуулж, байгууллагын эд хөрөнгийн тооллого явуулах тухай

2017-07-04 А-31 Софт теннисний тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2017-07-04 А-32 Үндэсний сурын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-07-04 А-33 Зуны спорт аялалын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-07-04 А-34 Морин харваан тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-07-04 А-35 Дөрвөн хайрханаа дээдлэе явган аялалын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-07-04 А-36 Хөнгөн атлетикийн тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2017-07-06 А-37 Хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллуулах тухай

2017-07-20 А-38 Өөрийгөө ялан давах 12 ба 24 цагийн гүйлт зохион байгуулах тухай

2017-07-21 А-39 Улаанбаатар хотын Ханан хаданд авиралтын аварга шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-08-21 А-40 Нийслэлийн иргэдийн спортын VI наадмын Явган аялалын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-09-04 А-41 Олс таталтын сургагч багш бэлтгэх сургалт семинарыг зохион байгуулах тухай

2017-09-05 А-42 Улаанбаатар марафон-2017 олон улсын гүйлтийн шүүгчийн зардал гаргах тухай

2017-09-05 А-43 Шатрын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-09-18 А-44 Нийслэл дүүргийн БТСХ-дын ажилтан албан хаагчдын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-09-27 А-45 Ахмадуудыг хүлээн авах тухай

2017-09-29 А-46 Ахмадын хөлбөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-09-29 А-47 Хийн дасгал болон аэробикийн сургагч багш бэлтгэх сургалт семинар зохион байгуулах тухай

2017-09-29 А-48 Байгууллагын архивын баримтын тооллого явуулах тухай

2017-10-02 А-49 Ажлын хэсэг байгуулах тухай-UB.SPORT-2017 БТС-ын өдөрлөг

2017-10-06 А-50 НИС-ын VI наадмын волейболын тэмцэний урьдчилсан тоглолт зохион байгуулах тухай

2017-10-06 А-51 НИС-ын VI наадмын сагсан бөмбөгийн урьдчилсан тоглолт зохион байгуулах тухай

2017-10-18 А-52 НИС-ын VI наадмын Олс таталтын шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-10-18 А-53 НИС-ын VI наадмын Ширээний шагайн наадгайн шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-10-18 А-54 НИС-ын VI наадмын Сагсан бөмбөгийн шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-10-18 А-55 НИС-ын VI наадмын Хийн дасгал, Аэробикийн шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-10-18 А-56 НИС-ын VI наадмын Хаалтын ажиллагааг зохион байгуулах тухай

2017-10-18 А-57 НИС-ын VI наадмын Волейбол, Софт волейболын шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-10-18 А-58 Боксын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-10-18 А-59 Чөлөөт бөхийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-10-18 А-60 Нийтийн биеийн тамир, спортын онол практикийн хурал зохион байгуулах тухай

2017-10-18 А-61 Эрүүл ажлын байр таниас эхэлнэ сэдэвт сургалт семинарыг зохион байгуулах тухай

2017-10-18 А-62 Хууль тогтоомж, эрх зүйн чиглэлээр сургалт семинарыг зохион байгуулах тухай

2017-10-18 А-63 Улаанбаатар лиг сагсан бөмбөгийн шигшээ тэмцээнийг зохион байгуулах шаардагдах заал талбай түрээслэх тухай

2017-10-24 А-64 Зардал гаргах тухай

2017-10-24 А-65 НИС-ын VI наадмын Сагсан бөмбөг, Волейбол, Софт волейболын шигшээ тэмцээний шүүгчдийн зардал гаргах тухай

2017-10-24 А-66 Хөдөлмөрийн дотоод журам батлах тухай

2017-11-22 А-67 НИС-ын VI наадмын хаалтын ажиллагааны тайз, карказ, нэвтрүүлгийн зардал гаргах тухай

2017-11-23 А-68 Хөрөнгө гаргах тухай

2017-11-23 А-69 Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр батлах тухай

2017-11-23 А-70 Даргын дэргэдэх Удирдлагын зөвлөл байгуулах тухай

2017-11-27 А-71 Хяналт шинжилгээ үнэлгээний ажлыг хариуцуулах тухай

2017-11-28 А-72 Нийслэлийн оны тэргүүний БТС-ын байгууллагыг үнэлж, дүгнэж, шалгаруулж шагнах тухай

2017-11-28 А-73 Нийслэлийн оны шилдэг багш, дасгалжуулагч, тамирчин, арга зүйч шалгаруулах тухай

2017-11-28 А-74 Нийслэл, дүүргийн оны Тэргүүний БТ-ын хамтлаг шалгаруулах тухай

2017-12-08 А-75 Ном гарын авлага хэвлүүлэх тухай

2017-12-11 А-76 Нийслэлийн оны шилдэг багш, дасгалжуулагч, тамирчин, арга зүйч шалгаруулах үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал гаргах тухай

2017-12-11 А-77 УБ хотын ААНБ-ын болон спорт сонирхогч, мастеруудын АШТ зохион байгуулах тухай

2017-12-11 А-78 Цонхны хөшиг хийлгэхэд шаардагдах хөрөнгө гаргах тухай

2017-12-12 А-79 УБ марафон ОУ-ын гүйлтийн цахим хуудас шинэчлэхэд хөрөнгө гаргах тухай

2017-12-12 А-81 УБ-лиг волейболын тэмцээн зохион байгуулах шаардагдах заал талбай түрээслэх тухай

2017 оны “Б” тушаал

2017-11-27 Б-16 Түлээ, нүүрсний тэтгэмж олгох тухай

2017-12-18 Б-17 ТАХ-дад ажлын үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай

2017-12-20 Б-18 Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2017-12-20 Б-19 Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2017-12-20 Б-20 Ажлын үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай

2016 оны “А” тушаал

2016-01-04 А-01 2015 оны жилийн эцсийн үндсэн ба эргэлтийн хөрөнгийн тооллого хийх тухай

2016-01-14 А-02 2016 оны өвлийн арга хэмжээний нээлтийн тухай

2016-01-14 А-03 Сурагчдын лиг Волейболын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-01-14 А-04 Сурагчдын лиг Сагсан бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-01-14 А-05 Цэцэрлэгийн багш, арга зүйчдийн сургалт семинар явуулах тухай

2016-01-14 А-06 ЕБС-ийн багш нарын сургалт семинар явуулах тухай

2016-01-21 А-07 УБ хотын гүйлтийн тэшүүрийн аварга шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-02-02 А-08 Ахмадуудыг хүлээн авах тухай

2016-02-23 А-09 УБ хотын спортын болон ханан хаданд авиралтын АШТ зохион байгуулах тухай

2016-02-23 А-10 УБ хотын АШ жүдо бөхийн өсвөр үеийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-02-24 А-11 УБ хотын АШ аэробик гимнастикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-03-09 А-12 Ажил зохион байгуулах тухай

2016-03-10 А-13 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2016-03-25 А-14 Спортын гимнастикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-03-25 А-15 Уран сайхны гимнастикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-03-25 А-16 ЕБС-ийн сурагчдын УХГ-ийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-03-25 А-17 Цэцэрлэгийн хүүхдийн УХГ-ийн шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-03-25 А-18 Бүжгийн спортын тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2016-03-28 А-19 КЭС-БАСКЕТ олон улсын тэмцээнд оролцуулах тухай

2016-04-01 А-20 Оюутны шигшээ багийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

2016-04-08 А-21 Хонхот бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-04-08 А-22 Биеийн тамир, спортыг дэмжих бүх нийтийн өдөр арга хэмжээ Гимнастрада уралдаант үзлэгийг зохион байгуулах тухай

2016-04-19 А-23 Манжур хотод болох ширээний теннисний олон улсын тэмцээнд оролцуулах тухай

2016-04-25 А-24 Уулын дугуйн тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2016-04-25 А-25 Софт теннисний тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2016-04-25 А-26 Үндэсний сурын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-05-11 А-27 Нийслэл, дүүргийн БТСГ, хороодын ажилтан, албан хаагчдын дундах тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-05-11 А-28 Хөрөнгө гаргах тухай

2016-05-11 А-29 Хөрөнгө гаргах тухай

2016-05-11 А-30 Хөрөнгө гаргах тухай

2016-05-11 А-31 НИСН-д зориулсан хийн дасгал болон аэробикийн Сургагч багш бэлтгэх сургалт семинар зохион байгуулах тухай

2016-05-19 А-32 Марафон гүйлтийн шүүгч, зохион байгуулах бэлтгэх сургалт семинар явуулах тухай

2016-06-13 А-35 Морин харвааны аварга шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-06-16 А-36 Байт харвааны тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-06-21 А-37 Зардал гаргах тухай-Японы гүйгчийн замын зардал

2016-06-22 А-38 Зардал гаргах тухай – Улаанбаатар марафонд ЭМСЯ-ны нэмэлт

2016-06-27 А-39 Хөрөнгө гаргах тухай – ОШБ-ийн бэлтгэл цугларалт

2016-07-07 А-40 Халх гол 2016 зуны спорт аялалын тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2016-07-25 А-41 Өөрийгөө ялан давах 12 ба 24 цагийн гүйлт зохион байгуулах тухай

2016-08-05 А-42 Даншиг наадам Хүрээ цам наадмыг зохион байгуулах тухай

2016-08-08 А-43 Азийн залуучуудын спорт солилцооны наадамд оролцуулах тухай

2016-08-25 А-44 Нийслэлийн Иргэдийн спортын V наадмын спорт явган аялалын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-09-20 А-45 Хөлбөмбөгийн ахмадын тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2016-09-20 А-46 Тооллогын комисс байгуулж, байгууллагын эд хөрөнгийн тооллого явуулах тухай

2016-09-21 А-47 Спортлог Улаанбаатар бүх нийтийн өдөрлөгийн Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2016-09-28 А-48 Шатрын тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2016-09-28 А-49 Эрүүл ажлын байр-Эрүүл амьдралын хэв маяг сургалт семинар явуулах тухай

2016-09-28 А-50 НИС-ын V наадмын хаалтын арга хэмжээ зохион байгуулах тухай

2016-09-28 А-51 НИС-ын V наадмын Волейболын урьдчилсан тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-09-28 А-52 НИС-ын V наадмын Сагсан бөмбөгийн урьдчилсан тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-09-28 А-53 НИС-ын V наадмын Хийн дасгал, аэробикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-09-28 А-54 НИС-ын V наадмын Ширээний шагайн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-09-28 А-55 НИС-ын V наадмын Олс таталтын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-09-28 А-56 Ахмадуудыг хүлээн авах тухай

2016-09-28 А-57 Сургалт, семинар явуулах тухай

2016-09-28 А-58 СХД-ийн БТСХ-ны Спорт цогцолборын нээлтийн үйл ажиллагаанд хүндэтгэл үзүүлэх тухай

2016-10-07 А-59 Спортлог Улаанбаатар өдөрлөгийг зохион байгуулах тухай

2016-10-21 А-60 Ажлын хэсэг байгуулах тухай-Аз жаргалтай хот хөтөлбөр боловсруулах

2016-11-01 А-61 НИС-ын V наадмын Сагсан бөмбөгийн шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-11-01 А-62 НИС-ын V наадмын Волейболын шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-11-01 А-63 НИС-ын V наадмын Олс таталтын шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-11-01 А-64 НИС-ын V наадмын Ширээний шагайн шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-11-01 А-65 НИС-ын V наадмын Хийн дасгал, аэробикийн шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-11-01 А-66 НИС-ын V наадмын Спорт явган аялалын шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-11-07 А-67 Бадминтоны спортын багш, арга зүйчдийн сургалт семинар явуулах тухай

2016-11-07 А-68 Нийтийн биеийн тамир, спортын онол практикийн хурал зохион байгуулах тухай

2016-11-07 А-69 Нийслэл, дүүргийн оны тэргүүний биеийн тамирын хамтлаг шалгаруулах тухай

2016-11-07 А-70 Нийслэлийн оны шилдэг багш, дасгалжуулагч, тамирчин, арга зүйч шалгаруулах тухай

2016-11-07 А-71 Нийслэлийн оны тэргүүний БТС-ын байгууллагыг үнэлж, дүгнэж, шалгаруулж шагнах тухай

2016-11-08 А-72 УБ хотын аварга шалгаруулах Шатрын насанд хүрэгчдийн блиц тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-11-09 А-73 Хөрөнгө гаргах тухай

2016-11-16 А-74 Хөрөнгө гаргах тухай

2016-11-21 А-75 Хөрөнгө гаргах тухай

2016-12-06 А-76 Улаанбаатар марафон 2016 олон улсын гүйлтийн үеэр сургалтын төлбөрийн азын сугалаа хожсон гүйгчдийн шагналыг олгох тухай

2016-12-06 А-77 Арга хэмжээ зохион байгуулах тухай

2016-12-06 А-78 Хөрөнгө гаргах тухай

2016-12-06 А-79 Хөрөнгө гаргах тухай

2016-12-09 А-80 Хөрөнгө гаргах тухай

2016-12-19 А-81 Футзалын хөлбөмбөгийн анхдугаар нээлттэй тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-12-19 А-82 Буухиа-2016 хүүхдийн тэмцээний шагнал гардуулах тухай

2016-12-21 А-83 Хөрөнгө гаргах тухай

2015 оны А тушаал

2015-01-12 А-01 Сурагчдын лиг волейболын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2015-01-19 А-02 2015 оны өвлийн арга хэмжээний нээлтийн тухай

2015-01-19 А-03 Цэцэрлэгийн багш, арга зүйчдийн сургалт семинар явуулах тухай

2015-01-19 А-04 Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нарын сургалт семинар явуулах тухай

2015-01-19 А-05 Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын бүрэлдэхүүн батлах тухай

2015-01-26 А-06 Ажил танилцуулах, туршлага солилцох өдөр зохион байгуулах тухай

2015-01-29 А-07 Сурагчдын лиг сагсан бөмбөгийн шигшээ тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2015-01-30 А-08 Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн сургалт семинар зохион байгуулах тухай

2015-02-03 А-09 Тэшүүрийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2015-02-16 А-10 Ахмадуудыг хүлээн авах тухай

2015-03-09 А-11 Жүдо бөхийн тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2015-03-09 А-12 Үзүүлэх сургалт, туршлага солилцох өдөр зохион байгуулах тухай

2015-03-16 А-13 Идэвхтэй хөдөлгөөн-Зөв хооллолт-Эрүүл ажлын байр сэдэвт хамтлагийн сургалт семинар явуулах тухай

2015-03-20 А-14 Олс таталтын Сургагч багш бэлтгэх сургалт семинар явуулах тухай

2015-03-20 А-15 ЕБС-ийн сурагчдын Уран хөдөлгөөнт гимнастикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2015-03-23 А-16 Цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн Уран хөдөлгөөнт гимнастикийн шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2015-03-23 А-17 Тооллогын комисс байгуулах тухай

2015-03-31 А-18 Спортын бүжгийн тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2015-03-31 А-19 Марафон гүйлтийн шүүгч, зохион байгуулагч бэлтгэх сургалт семинар явуулах тухай

2015-04-14 А-20 Уран сайхны гимнастикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2015-04-14 А-21 Спортын гимнастикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2015-04-01 А-22 Оюутны шигшээ багийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

2015-04-01 А-23 Оюутны шигшээ багийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

2015-04-16 А-24 Стратеги үйл ажиллагааны дунд хугацааны төлөвлөгөө шинэчлэн боловсруулах тухай

2015-04-29 А-25 Биеийн тамир, спортыг дэмжих бүх нийтийн өдөр арга хэмжээ гимнастрада уралдаант үзлэгийг зохион байгуулах тухай

2015-05-04 А-26 Уулын дугуйн тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2015-05-07 А-27 Софт теннисний тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2015-05-13 А-28 Хийн дасгал аэробикийн Сурагч багш бэлтгэх сургалт семинар явуулах тухай

2015-05-18 А-29 Үндэсний сурын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2015-05-28 А-30 Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрөөр тэмцээн уралдаан зохион байгуулах тухай

2015-06-09 А-31 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2015-06-19 А-32 Хонхот бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2015-06-19 А-33 Байт харвааны тэмцээн зохион байгуулах тухай

2015-06-25 А-34 Дэлхийн гимнастрада их наадамд оролцуулах тухай

2015-06-25 А-35 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2015-07-01 А-36 Нийслэлийн иргэдийн спортын IV наадмын спорт явган аялалын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2015-07-01 А-37 Зуны спорт явган аялалын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2015-08-03 А-38 Өөрийгөө ялан давах 12 ба 24 цагийн гүйлт зохион байгуулах тухай

2015-08-14 А-39 Хаданд авиралтын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2015-08-14 А-40 Хөрөнгө гаргах тухай

2015-09-08 А-41 Спортлог Улаанбаатар өдөрлөгийн ажлын хэсэг байгуулах тухай

2015-09-21 А-42 Хөлбөмбөгийн ахмадын тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2015-09-25 А-43 Спорт, аэробикийн нээлттэй тэмцээн зохион байгуулах тухай

2015-09-25 А-44 Ахмадын шатрын тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2015-09-25 А-45 Сургалт, семинар явуулах тухай

2015-09-25 А-46 Хөрөнгө гаргах тухай

2015-09-28 А-47 Хөрөнгө гаргах тухай

2015-09-28 А-48 Нийслэлийн иргэдийн спортын IV наадмын олс таталтын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2015-09-28 А-49 Нийслэлийн иргэдийн спортын IV наадмын сагсан бөмбөг, волейболын урьдчилсан тэмцээн зохион байгуулах тухай

2015-09-28 А-50 Нийслэлийн иргэдийн спортын IV наадмын волейболын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2015-09-29 А-51 Нийслэлийн иргэдийн спортын IV наадмын сагсан бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2015-09-29 А-52 Нийслэлийн иргэдийн спортын IV наадмын ширээний шагайн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2015-09-29 А-53 Нийслэлийн иргэдийн спортын IV наадмын хийн дасгал, аэробикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2015-10-01 А-56 Спортлог Улаанбаатар өдөрлөгийг зохион байгуулах тухай

2015-10-19 А-57 Биеийн тамир, спортын барилга, байгууламжийн бүртгэл, тооллогыг зохион байгуулах тухай

2015-10-19 А-58 Томилолтын зардал гаргах тухай

2015-10-30 А-59 Хөрөнгө гаргах тухай

2015-11-02 А-61 Найрсаг Улаанбаатар хөтөлбөрийн хүрээнд Дугуйн марафон зохион байгуулах тухай

2015-11-17 А-62 Нийслэлийн иргэдийн спортын IV наадмын Хаалтын ажиллагааг зохион байгуулах тухай

2015-11-19 А-63 Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит ЕБС-ийн сурагчдын бие бялдрын түвшин тогтоох Сорилыг зохион байгуулах тухай