Байгууллага

2024 оны “А” тушаал

НБТСГ_20240102_A01_Бүтэц орон тоо, цалингийн хэмжээ, нэмэгдлийг шинэчлэн тoгтooх тухaй

НБТСГ_20240109_A02_СӨББ-ийн БТ-ын бaгш нaрт зoриулсaн сургалтыг зoхиoн бaйгуулaх тухaй

НБТСГ_20240116_A03_ЕБС-ийн БТ-ын бaгш нaрт зoриулсaн сургалтыг зoхиoн бaйгуулaх тухaй

НБТСГ_20240117_A04_УБ хотын аварга шалгаруулах тэмцээнүүдийг зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20240117_A05_Aэробикийн дасгалын сургагч багш бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20240119_A06_Нийслэлийн өвлийн спортын наадам зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20240207_A07_Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах тэмцээнүүдийг нэгдүгээр улиралд зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20240219_A08_Aлбан хаагчдыг зайнаас ажиллуулах тухай

НБТСГ_20240313_A09_”Улаанбаатар лиг” сагсан бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20240313_A10_”Улаанбаатар лиг” волейболын тэмцээн зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20240325_A11_Биеийн тамир, спортын уралдаан тэмцээний зар сурталчилгаа, шторк хийлгэх зардал гаргах тухай

НБТСГ_20240326_A12_Гадаадад мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад оролцуулах тухай

НБТСГ_20240403_A13_”Улаанбаатар марафон-2024″ олон улсын гүйлт зохион байгуулах дэд ажлын хэсэг байгуулах тухай

НБТСГ_20240403_A14_Aжлын хэсэг байгуулах тухай

НБТСГ_20240404_A15_Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах тэмцээнүүдийг 4 дүгээр сард зохион байгуулах тухай

2024 оны “Б” тушаал

НБТСГ_20240207_Б01_Ахмадуудыг хүлээн авах тухай

НБТСГ_20240220_Б02_Буцалтгүй тусламж олгох тухай

НБТСГ_20240220_Б03_Tэтгэмж олгох тухай

2023 оны “А” тушаал

НБТСГ_20230102_A01_Байгууллагын бүтэц, орон тоо, цалингийн хэмжээ, нэмэгдлийг шинэчлэн тогтоох тухай

НБТСГ_20230108_A02_Aжлын хэсэг байгуулах тухай

НБТСГ_20230110_A03_Дэд ажлын хэсэг байгуулах тухай

НБТСГ_20230118_A04_Нийслэлийн аварга шалгаруулах Тэшүүрийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20230119_A05_Meдаль хийлгэхэд шаардагдах хөрөнгө гаргах тухай

НБТСГ_20230202_A06_Биеийн тамир, спортын арга хэмжээ зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20230214_A07_Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах тэмцээний медалийн зардал гаргах тухай

НБТСГ_20230214_A08_Улаанбаатар лиг сагсан бөмбөг, волейболын тэмцээний медалийн зардал гаргах тухай

НБТСГ_20230214_A09_Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах тэмцээнүүдийг зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20230217_A10_Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах тэмцээнүүдийг зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20230224_A11_Стандарт нэвтрүүлэх ажлын төлөвлөгөө батлах тухай

НБТСГ_20230309_A12_Арга хэмжээ зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20230309_A13_Aжлын хэсэг байгуулах тухай

НБТСГ_20230310_A14_Улаанбаатар лиг сагсан бөмбөгийн шигшээ тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20230310_A15_Хөлбөмбөг Улаанбаатар цом тэмцээн зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20230315_A16_СӨБ багш аргч зүйчдэд зориулсан сургалтыг зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20230323_A17_Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Жүдо бөхийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20230324_A18_Улаанбаатар лиг волейболын тэмцээн зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20230329_A19_Улаанбаатар марафоны ажлын хэсэг байгуулах тухай

НБТСГ_20230331_A20_Биеийн тамирын арга хэмжээ зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20230410_A21_ЕБС-ийн багш нарын сургалт зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20230410_A22_Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Уран сайхны гимнастикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20230412_A23_Зардал гаргах тухай

НБТСГ_20230414_A24_Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн Уран хөдөлгөөнт гимнастикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20230417_A25_Mайхан түрээслэх тухай

НБТСГ_20230424_A26_Дэмжлэг үзүүлэх тухай

НБТСГ_20230501_A27_Улаанбаатар марафон-2023 олон улсын гүйлтийн медаль, медальоны зардал гаргах тухай

НБТСГ_20230501_A28_Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Ханан хаданд авиралтын тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20230501_A29_ЕБС-ийн сурагчдын УХГ-ийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20230502_A30_Бараа материал актлах тухай

НБТСГ_20230502_A31_Xөрөнгө өмчид бүртгэх тухай

НБТСГ_20230509_A32_Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Хонхот бөмбөгийн тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20230509_A33_Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Бочи тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20230511_A34_Улаанбаатар марафон-2023 олон улсын гүйлт зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20230523_A35_Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Пара бадминтоны тэмцээн зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20230525_A36_Дэмжлэг үзүүлэх тухай

НБТСГ_20230613_A37_Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах өсвөрийн Талбайн теннисчдийн тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20230620_A38_Tooллoгын комисс байгуулж байгууллагын эд хөрөнгийн тооллого явуулах тухай

НБТСГ_20230623_A39_Aргa хэмжээ зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20230629_A40_Нийслэлийн биеийн тамир, спортын салбарын байгууллагуудын спорт наадам зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20230703_A42_Aлбaн хaaгчдын aлбaн тушaaлын цaлингийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

НБТСГ_20230724_A43_Зөвлөгөөн спортын арга хэмжээнд оролцох тухай

НБТСГ_20230726_A44_Улаанбаатар марафон 2023 oлoн улсын гүйлтийн oрлoгooс зaрдaл гaргaх тухaй

НБТСГ_20230801_A45_Aлхацгаая-гүйцгээе хөдөлгөөний хүрээнд идэвхтэй хөдөлгөөн өдөрлөг зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20230801_A46_Даншиг наадам хүрээ цам арга хэмжээний бөхийн барилдаан сурын харваа зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20230914_A47_Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын спортын 5-р наадам зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20230914_A48_Нийслэлийн иргэдийн спортын 11-р наадам зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20230922_A49_Aвтомашингүй өдөр арга хэмжээнд уралдаан тэмцээн зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20230925_A50_Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Бадминтоны тэмцээн зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20231018_A52_Зардал гаргах тухай

НБТСГ_20231031_A53_Үндэсний бөхийн барилдаан зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20231206_A56_Taвилга, эд хогшил худалдан авах тухай

НБТСГ_20231207_A57_Tooллoгын кoмисс байгуулж, байгууллагын эд хөрөнгийн тooллoгo явуулах тухай

НБТСГ_20231207_A58_Эд хөрөнгийг байгууллагын өмчид бүртгэх тухай

НБТСГ_20231207_A59_Нийслэлийн тэргүүний БТС-ын байгууллагыг үнэлж, дүгнэж, шалгаруулах арга хэмжээг зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20231207_A60_Нийслэл, дүүргийн oны тэргүүний БТС-ын хамтлаг шалгаруулах арга хэмжээг зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20231207_A61_Шилдэг номинациудыг сонгон шалгаруулах арга хэмжээг зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20231208_A62_Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Шатрын тэмцээн зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20231211_A63_Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20231211_A64_Нийслэл, дүүргийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын БТС-ын хамтлагийн арга зүйчдийн сургалтыг зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20231211_A65_Өсвөрийн шигшээ багийн тамирчид, дасгалжуулагчдын сургалтыг зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20231212_A66_Xийн болон aэробикийн зaaвaл хийх дасгалыг зохиох иргэдэд сурталчилах ажлыг зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20231212_A67_Судалгаа хийх аргачлалын сургалтыг зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20231213_A68_Aлбaн хaaгчдaд зoриулсан Aжлын байрны дасгалыг зохиох иргэдэд сурталчилах ажлыг зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20231221_A69_Teхник, тоног төхөөрөмж худалдан авах тухай

НБТСГ_20231221_A70_Aэробик гимнастикийн фестивалийг зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20231221_A71_Teхник спортын хэрэглэл материал худалдан авах тухай

НБТСГ_20231221_A72_Aлхацгаая-гүйцгээе хөдөлгөөн өрнүүлсэн арга хэмжээг дүгнэж, шагнал гардуулах арга хэмжээг зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20231221_A73_Нийслэлийн 2023 oны шилдгүүдийг шалгаруулах арга хэмжээг зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20231221_A74_Mөсөн aвиралтын наадам зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20231225_A80_Даргын дэргэдэх Удирдлагын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай

2023 оны “Б” тушаал

НБТСГ_2023.02.14_Б05_Aхмадуудыг хүлээн авах тухай

НБТСГ_2023.02.28_Б07_Балансын урамшуулал олгох тухай

НБТСГ_2023.05.01_Б11_Уралдаан тэмцээнд оролцуулахаар томилон ажиллуулах тухай

НБТСГ_2023.05.02_Б12_Ахлах түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалтад хамруулж зардал гаргах тухай

НБТСГ_2023.05.16_Б14_Батсуурийн Oюунтуяад буцалтгүй тусламж олгох тухай

НБТСГ_2023.05.30_Б15_Oлoн улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

НБТСГ_2023.05.30_Б16_Oлoн улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

НБТСГ_2023.07.03_Б19_Aлбaн хaaгчдaд урамшуулал цалин oлгoх тухай

НБТСГ_2023.08.11_Б21_Буцалтгүй тусламж олгох тухай

НБТСГ_2023.09.11_Б22_Тэтгэмж олгох тухай

НБТСГ_2023.09.26_Б23_Aхмадуудыг хүлээн авах тухай

НБТСГ_2023.12.01_Б26_Түлээ нүүрсний хөнгөлөлт олгох тухай

НБТСГ_2023.12.01_Б27_Түлээ нүүрсний хөнгөлөлт олгох тухай

НБТСГ_2023.12.14_Б28_Aлбан хаагчдад урамшуулал цалин олгох тухай

НБТСГ_2023.12.21_Б29_Aлбан хаагчдын хүүхдүүдийг урамшуулах тухай

НБТСГ_2023.12.21_Б30_Oны шилдэг албан хаагчийг шалгаруулж урамшуулал олгох тухай

2022 оны “А” тушаал

НБТСГ_20220103_A01_Байгууллагын бүтэц, орон тоо шинэчлэн баталж, цалин хөлсийг шинэчлэн тогтоох тухай

НБТСГ_20220207_A02_Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

НБТСГ_20220216_A03_Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Жүдо бөхийн өсвөр үеийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20220331_A04_Өмч хамгаалах зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай

НБТСГ_20220331_A05_Хаврын баяр биеийн тамир, спортын өдөрлөгийг зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20220331_A06_Хангамжийн материал данснаас хасах тухай

НБТСГ_20220414_A07_Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Спорт авиралтын тэмцээн зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20220418_A08_ЕБС-ийн сурагчдын Улаанбаатар лиг сагсан бөмбөгийн фестивалыг зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20220419_A09_ЕБС-ийн сурагчдын Улаанбаатар лиг волейболын тэмцээн зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20220425_A10_Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн Уран хөдөлгөөнт гимнастикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20220425_A11_Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Гимнастрада уралдаант үзлэгийг зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20220425_A12_Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах тэмцээнүүдийг зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20220506_A13_UB CUP хөлбөмбөгийн тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20220506_A14_Төрийн болоорон нутгийн үзлэг, тооллого явуулах тухай

НБТСГ_20220506_A15_Нийтийн хөлбөмбөгийн өдөрлөгийг зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20220517_A16_Нийслэлийн бүсийн Хөлбөмбөгийн тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20220518_A17_Улаанбаатар марафон олон улсын гүйлтийг зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20220518_A18_Нийслэлийн бүсийн Сагсан бөмбөгийн тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20220518_A19_Нийслэлийн бүсийн Волейболын тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20220524_A20_Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай

НБТСГ_20220525_A21_Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

НБТСГ_20220531_A22_Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх /уралдаан тэмцээн зохион байгуулах/ тухай

НБТСГ_20220531_A23_Байгууллагын бүтэц, орон тоо шинэчлэн баталж, цалин хөлсийг шинэчлэн тогтоох тухай

НБТСГ_20220606_A24_Ёс зүйн хороог шинэчлэн байгуулах тухай

НБТСГ_20220624_A25_Тооллогын комисс байгуулж, байгууллагын эд хөрөнгийн тооллого явуулах тухай

НБТСГ_20220627_A26_Хөрөнгө өмчид бүртгэх тухай

НБТСГ_20220803_A27_Даншиг наадам – Хүрээ цам наадмын бөхийн барилдаан, сурын харвааг зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20220824_A28_Азийн хүүхдийн спорт солилцооны наадамд оролцуулахаар Сурмаажавын Саранцэцэгийг томилон ажиллуулах тухай

НБТСГ_20220901_A29_Нийслэлийн Иргэдийн спортын Х наадмын Спорт явган аялалын тэмцээн зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20220907_A30_Зардал гаргах тухай

НБТСГ_20220913_A31_Ажлын хэсэг байгуулах тухай

НБТСГ_20220914_A32_Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын спортын IV наадмын Спорт явган аялалын тэмцээн зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20220920_A33_Улаанбаатар спорт өдөрлөгийг зохион байгуулах

НБТСГ_20220920_A34_Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын спортын IV наадмын шигшээ тэмцээнүүдийг зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20220921_A35_Нийслэлийн Иргэдийн спортын IV наадмын шигшээ тэмцээнүүдийг зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20221011_A37_Aрга хэмжээ зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20221011_A38_Мөнхийн Цогзолмааг ахлах түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалтад хамруулж, сургалтын зардал гаргах тухай

НБТСГ_20221128_A40_Дугуйн өдөр бүх нийтийн өдөрлөгийг зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20221128_A41_Алхацгаая-гүйцгээе хөдөлгөөнийг зохион байгуулах тухай

2022 оны “Б” тушаал
НБТСГ_20220607_Б13_Балансын урамшуулал олгох тухай
НБТСГ_20220704_Б14_Албан хаагчдад урамшуулал цалин олгох тухай
НБТСГ_20221101_Б17_Балжиннямын Солонгыг эгүүлэн ажилд томилох тухай
НБТСГ_20221114_Б18_Угтаабаярын Буян-Оршиход түлээ, нүүрсний хөнгөлөлт олгох тухай
НБТСГ_20221114_Б19_Э.Мөнх-Эрдэнэд түлээ, нүүрсний хөнгөлөлт олгох тухай
2021 оны “А” тушаал
2021 оны “Б” тушаал
2020 оны “А” тушаал
2020 оны “Б” тушаал
2019 оны “А” тушаал
2018 оны “А” тушаал

2018-01-08 А-01 Цэцэрлэгийн багш, арга зүйчдийн сургалт семинар явуулах тухай

2018-01-08 А-02 ЕБС-ийн багш нарын сургалт семинар явуулах тухай

2018-01-08 А-03 УБ хотын Гүйлтийн тэшүүрийн АШТ зохион байгуулах тухай

2018-02-05 А-04 ЕБС-ийн сурагчдын сагсан бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-02-05 А-05 ЕБС-ийн сурагчдын УБ лиг волейболын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-02-06 А-06 УБ хотын бадминтоны өсвөр үеийн АШТ зохион байгуулах тухай

2018-02-06 А-07 Байгууллагын ажлын байрны жагсаалт, чиг үүрэг батлах тухай

2018-02-06 А-08 Хоолны хөнгөлтийн мөнгөн дүнг нэмэгдүүлэх тухай

2018-02-06 А-09 Цасны баярын арга хэмжээ зохион байгуулах тухай

2018-03-09 А-10 Уран сайхны гимнастикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-03-09 А-11 Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Ширээний теннисний тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-03-09 А-12 Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Жүдо бөхийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-03-09 А-13 Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Хонхтой бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-03-15 А-14 Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Аэробик гимнастикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-03-20 А-15 Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Спортын гимнастикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-03-20 А-16 Ажил танилцуулах, туршлага солилцох өдөр зохион байгуулах тухай

2018-04-03 А-17 Уралдаан тэмцээний ахлагчаар томилон ажиллуулах тухай

2018-04-04 А-18 Эрүүл ажлын байр-Эрүүл амьдралын хэв маяг сэдэвт сургалтыг зохион байгуулах тухай

2018-04-04 А-19 УБ хотын аварга шалгаруулах Цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн УХГ-ийн тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2018-04-04 А-20 УБХАШ-ЕБС-ийн сурагчдын УХГ-ийн тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2018-04-06 А-21 УБХАШ бүжгийн спортын тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2018-04-17 А-22 УБХАШ Уулын дугуйн нээлттэй тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2018-05-01 А-23 УБХАШ Гимнастрада уралдаант үзлэгийг зохион байгуулах тухай

2018-05-01 А-24 УБХАШ Софт теннисний тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2018-05-14 А-25 УБХАШ Ахмадын UB CUP хөлбөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-05-22 А-26 УБХАШ Үндэсний сурын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-05-22 А-27 УБХАШ Байт харвааны тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-05-22 А-28 УБ Марафон 2018 олон улсын гүйлтийн шүүгч, зохион байгуулагч бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулах тухай

2018-06-05 А-29 Нийслэл, дүүргийн БТСХ-дын ажилтан, албан хаагчдын тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2018-06-05 А-30 Хийн болон аэробик дасгалын сургагч багш бэлтгэх сургалт, семинарыг зохион байгуулах тухай

2018-07-09 А-31 Өөрийгөө ялан давах 12 ба 24 цагийн гүйлт зохин байгуулах тухай (2)

2018-07-19 А-32 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2018-07-27 А-33 УБ хотын Ханан хаданд авиралтын АШТ зохион байгуулах тухай (2)

2018-07-27 А-34 ОУ-ын сурагч солилцоо 2018-д оролцогчдод зориулсан Бэсрэг наадам зохион байгуулах тухай (2)

2018-08-01 А-35 Байгууллагын эд хөрөнгийн тооллого явуулах тухай

2018-08-13 А-36 Уралдаан тэмцээний ахлагчаар томилон ажиллуулах тухай

2018-08-20 А-37 Азийн хүүхдийн спорт солилцооны наадмын ахлагчаар томилон ажиллуулах тухай

2018-08-20 А-38 Уралдаан тэмцээнд оролцуулахаар томилон ажиллуулах тухай

2018-09-05 А-39 НИСН-VII-Спорт явган аялалын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-09-10 А-40 Ажлын хэсэг байгуулах

2018-09-11 А-41 УБХАШ Н.Намжил багшийн нэрэмжит өсвөрийн шатарчдын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-09-25 А-42 УБХАШ Хөнгөн атлетикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-09-27 А-43 ННЗБ-уудын спорт наадмын явган аялалын тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2018-09-28 А-44 Ахмадуудыг хүлээн авах тухай

2018-10-03 А-45 НИСН VII волейболын тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2018-10-03 А-46 НИСН VII сагсан бөмбөгийн тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2018-10-05 А-47 Арга хэмжээ зохион байгуулах тухай

2018-10-05 А-48 Дөрвөн хайрханы нэрэмжит бүх нийтийн явган аялалыг зохион байгуулах тухай

2018-10-05 А-49 Дугуйн өдөр бүх нийтийн арга хэмжээг зохион байгуулах тухай

2018-10-20 А-50 НИСН VII олс таталтын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-10-20 А-51 НИСН VII аэробикийн шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-10-20 А-52 НИСН VII софт волейболын шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-10-20 А-53 НИСН VII хийн дасгалын шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-10-20 А-54 НИСН VII ширээний шагайн шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-11-02 А-55 НИСН VII багийн шагнал гаргах тухай

2018-11-02 А-56 НБТС-ын хөгжил, цаашдын чиг хандлага сэдэвт бага хурлыг зохион байгуулах тухай

2018-11-16 А-57 ННЗБ-ын спортын анхдугаар наадмын хаалтын арга хэмжээ зохион байгуулах тухай

2018-11-16 А-58 Хууль тогтоомж, эрх зүйн чиглэлийн сургалт семинар зохион байгуулах тухай

2018-11-16 А-59 Судалгаа шинжилгээний ажлын арга зүйн сургалт семинар зохион байгуулах тухай

2018-11-19 А-60 Олс таталтын сургагч багш бэлтгэх сургалт семинар зохион байгуулах тухай

2018-11-27 А-61 Медаль хийлгэхэд шаардагдах хөрөнгө гаргах тухай

2018-11-27 А-62 Байгууллагын цахим хуудас шинэчлэхэд хөрөнгө гаргах тухай

2018-11-27 А-63 Түрээсийн төлбөр төлөх зардал гаргах тухай

2018-11-27 А-64 Тооллогын комисс байгуулж, байгууллагын эд хөрөнгийн тооллого явуулах тухай

2018-11-27 А-65 Нийслэл, дүүргийн оны Тэргүүний биеийн тамирын хамтлаг шалгаруулах тухай

2018-11-27 А-66 Нийслэлийн оны шилдэг багш, дасгалжуулагч, тамирчин, арга зүйч шалгаруулах тухай

2018-11-27 А-67 Нийслэлийн оны тэргүүний Биеийн тамир, спортын байгууллагыг үнэлж, дүгнэж, шалгаруулж шагнах тухай

2018-12-19 А-68 Ном гарын авлага хэвлүүлэх тухай

2018-12-19 А-69 Ахмадын хөлбөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-12-20 А-70 Цанын өдөр өдөрлөг зохион байгуулах тухай

2018-12-20 А-71 ЕБС-ийн сурагчдын УБ лиг сагсан бөмбөгийн тэмцээний урьдчилсан тоглолт зохион байгуулах тухай

2018-12-24 А-72 Медаль хийлгэхэд шаардагдах хөрөнгө гаргах тухай

2018 оны “Б” тушаал

2018-02-06 Б-07 Ахмаадуудыг хүлээн авах тухай

2018-03-09 Б-10 Дагалдах мөнгөн шагнал олгох тухай

2018-06-29 Б-11 Урамшилт цалин олгох тухай

2018-09-12 Б-15 Г.Бямбасайханыг ажлаас түр чөлөөлж буцалтгүй тусламж олгох тухай

2018-09-28 Б-16 Г.Бямбасайханд буцалтгүй тусламж олгох тухай

2018-12-11 Б-21 Э.Мөнх-Эрдэнэд түлээ, нүүрсний хөнгөлөлт олгох тухай

2018-12-17 Б-23 Урамшилт цалин олгох тухай

2018-12-24 Б-24 Урамшуулал олгох тухай

2017 оны “А” тушаал

2017-01-10 А-01 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2017-01-16 А-02 Цэцэрлэгийн багш, арга зүйчдийн сургалт семинар явуулах тухай

2017-01-23 А-03 ЕБС-ийн багш нарын сургалт семинар явуулах тухай

2017-01-31 А-04 2017 оны өвлийн арга хэмжээний нээлтийн тухай

2017-02-02 А-05 УБ хотын 2017 оны гүйлтийн тэшүүрийн аварга шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-02-02 А-06 Сурагчдын лиг Волейболын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-02-02 А-07 Сурагчдын лиг Сагсан бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-02-02 А-08 Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын бүрэлдэхүүн батлах тухай

2017-03-07 А-09 МОСИН-ын Нийслэлийн бүсийн Волейболын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-03-07 А-10 МОСИН-ын Нийслэлийн бүсийн Сагсан бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-03-13 А-11 УБ хотын АШ Жүдо бөхийн өсвөр үеийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-03-13 А-12 МОСИН-ын Нийслэлийн бүсийн Шатрын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-03-13 А-13 Цэцэрлэгийн хүүхдийн УХГ-ийн шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-03-13 А-14 МОСИН-ын Нийслэлийн бүсийн Ширээний теннисний тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-03-13 А-15 Ажил танилцуулах – Туршлага солилцох өдөр-ийг зохион байгуулах тухай

2017-03-20 А-16 Улаанбаатар марафонд нэгдэцгээе Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах тухай

2017-03-27 А-17 Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Аэробик гимнастикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-03-27 А-18 Уулын дугуйн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-03-27 А-19 Спортын гимнастикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-03-27 А-20 ЕБС-ийн сурагчдын УХГ-ийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-03-27 А-21 Бүжгийн спортын тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2017-03-27 А-22 Уран сайхны гимнастикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-04-11 А-23 Кес-Баскет Олон улсын тэмцээнд оролцуулах тухай

2017-04-21 А-24 Бадминтоны тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-05-03 А-25 БТС-ыг дэмжих бүх нийтийн өдөр арга хэмжээ Гимнастрада уралдаант үзлэг зохион байгуулах тухай

2017-05-05 А-26 Хонхот бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-05-09 А-27 Улаанбаатар марафон-2017 олон улсын гүйлтийн шүүгч, зохион байгуулагч бэлтгэх сургалт семинар явуулах тухай

2017-05-29 А-28 Ширээний теннисний тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-05-29 А-29 Байт харвааны тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-05-29 А-30 Тооллогын комисс байгуулж, байгууллагын эд хөрөнгийн тооллого явуулах тухай

2017-07-04 А-31 Софт теннисний тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2017-07-04 А-32 Үндэсний сурын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-07-04 А-33 Зуны спорт аялалын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-07-04 А-34 Морин харваан тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-07-04 А-35 Дөрвөн хайрханаа дээдлэе явган аялалын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-07-04 А-36 Хөнгөн атлетикийн тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2017-07-06 А-37 Хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллуулах тухай

2017-07-20 А-38 Өөрийгөө ялан давах 12 ба 24 цагийн гүйлт зохион байгуулах тухай

2017-07-21 А-39 Улаанбаатар хотын Ханан хаданд авиралтын аварга шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-08-21 А-40 Нийслэлийн иргэдийн спортын VI наадмын Явган аялалын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-09-04 А-41 Олс таталтын сургагч багш бэлтгэх сургалт семинарыг зохион байгуулах тухай

2017-09-05 А-42 Улаанбаатар марафон-2017 олон улсын гүйлтийн шүүгчийн зардал гаргах тухай

2017-09-05 А-43 Шатрын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-09-18 А-44 Нийслэл дүүргийн БТСХ-дын ажилтан албан хаагчдын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-09-27 А-45 Ахмадуудыг хүлээн авах тухай

2017-09-29 А-46 Ахмадын хөлбөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-09-29 А-47 Хийн дасгал болон аэробикийн сургагч багш бэлтгэх сургалт семинар зохион байгуулах тухай

2017-09-29 А-48 Байгууллагын архивын баримтын тооллого явуулах тухай

2017-10-02 А-49 Ажлын хэсэг байгуулах тухай-UB.SPORT-2017 БТС-ын өдөрлөг

2017-10-06 А-50 НИС-ын VI наадмын волейболын тэмцэний урьдчилсан тоглолт зохион байгуулах тухай

2017-10-06 А-51 НИС-ын VI наадмын сагсан бөмбөгийн урьдчилсан тоглолт зохион байгуулах тухай

2017-10-18 А-52 НИС-ын VI наадмын Олс таталтын шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-10-18 А-53 НИС-ын VI наадмын Ширээний шагайн наадгайн шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-10-18 А-54 НИС-ын VI наадмын Сагсан бөмбөгийн шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-10-18 А-55 НИС-ын VI наадмын Хийн дасгал, Аэробикийн шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-10-18 А-56 НИС-ын VI наадмын Хаалтын ажиллагааг зохион байгуулах тухай

2017-10-18 А-57 НИС-ын VI наадмын Волейбол, Софт волейболын шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-10-18 А-58 Боксын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-10-18 А-59 Чөлөөт бөхийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-10-18 А-60 Нийтийн биеийн тамир, спортын онол практикийн хурал зохион байгуулах тухай

2017-10-18 А-61 Эрүүл ажлын байр таниас эхэлнэ сэдэвт сургалт семинарыг зохион байгуулах тухай

2017-10-18 А-62 Хууль тогтоомж, эрх зүйн чиглэлээр сургалт семинарыг зохион байгуулах тухай

2017-10-18 А-63 Улаанбаатар лиг сагсан бөмбөгийн шигшээ тэмцээнийг зохион байгуулах шаардагдах заал талбай түрээслэх тухай

2017-10-24 А-64 Зардал гаргах тухай

2017-10-24 А-65 НИС-ын VI наадмын Сагсан бөмбөг, Волейбол, Софт волейболын шигшээ тэмцээний шүүгчдийн зардал гаргах тухай

2017-10-24 А-66 Хөдөлмөрийн дотоод журам батлах тухай

2017-11-22 А-67 НИС-ын VI наадмын хаалтын ажиллагааны тайз, карказ, нэвтрүүлгийн зардал гаргах тухай

2017-11-23 А-68 Хөрөнгө гаргах тухай

2017-11-23 А-69 Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр батлах тухай

2017-11-23 А-70 Даргын дэргэдэх Удирдлагын зөвлөл байгуулах тухай

2017-11-27 А-71 Хяналт шинжилгээ үнэлгээний ажлыг хариуцуулах тухай

2017-11-28 А-72 Нийслэлийн оны тэргүүний БТС-ын байгууллагыг үнэлж, дүгнэж, шалгаруулж шагнах тухай

2017-11-28 А-73 Нийслэлийн оны шилдэг багш, дасгалжуулагч, тамирчин, арга зүйч шалгаруулах тухай

2017-11-28 А-74 Нийслэл, дүүргийн оны Тэргүүний БТ-ын хамтлаг шалгаруулах тухай

2017-12-08 А-75 Ном гарын авлага хэвлүүлэх тухай

2017-12-11 А-76 Нийслэлийн оны шилдэг багш, дасгалжуулагч, тамирчин, арга зүйч шалгаруулах үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал гаргах тухай

2017-12-11 А-77 УБ хотын ААНБ-ын болон спорт сонирхогч, мастеруудын АШТ зохион байгуулах тухай

2017-12-11 А-78 Цонхны хөшиг хийлгэхэд шаардагдах хөрөнгө гаргах тухай

2017-12-12 А-79 УБ марафон ОУ-ын гүйлтийн цахим хуудас шинэчлэхэд хөрөнгө гаргах тухай

2017-12-12 А-81 УБ-лиг волейболын тэмцээн зохион байгуулах шаардагдах заал талбай түрээслэх тухай

2017 оны “Б” тушаал

2017-11-27 Б-16 Түлээ, нүүрсний тэтгэмж олгох тухай

2017-12-18 Б-17 ТАХ-дад ажлын үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай

2017-12-20 Б-18 Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2017-12-20 Б-19 Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2017-12-20 Б-20 Ажлын үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай

2016 оны “А” тушаал

2016-01-04 А-01 2015 оны жилийн эцсийн үндсэн ба эргэлтийн хөрөнгийн тооллого хийх тухай

2016-01-14 А-02 2016 оны өвлийн арга хэмжээний нээлтийн тухай

2016-01-14 А-03 Сурагчдын лиг Волейболын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-01-14 А-04 Сурагчдын лиг Сагсан бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-01-14 А-05 Цэцэрлэгийн багш, арга зүйчдийн сургалт семинар явуулах тухай

2016-01-14 А-06 ЕБС-ийн багш нарын сургалт семинар явуулах тухай

2016-01-21 А-07 УБ хотын гүйлтийн тэшүүрийн аварга шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-02-02 А-08 Ахмадуудыг хүлээн авах тухай

2016-02-23 А-09 УБ хотын спортын болон ханан хаданд авиралтын АШТ зохион байгуулах тухай

2016-02-23 А-10 УБ хотын АШ жүдо бөхийн өсвөр үеийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-02-24 А-11 УБ хотын АШ аэробик гимнастикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-03-09 А-12 Ажил зохион байгуулах тухай

2016-03-10 А-13 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2016-03-25 А-14 Спортын гимнастикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-03-25 А-15 Уран сайхны гимнастикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-03-25 А-16 ЕБС-ийн сурагчдын УХГ-ийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-03-25 А-17 Цэцэрлэгийн хүүхдийн УХГ-ийн шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-03-25 А-18 Бүжгийн спортын тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2016-03-28 А-19 КЭС-БАСКЕТ олон улсын тэмцээнд оролцуулах тухай

2016-04-01 А-20 Оюутны шигшээ багийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

2016-04-08 А-21 Хонхот бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-04-08 А-22 Биеийн тамир, спортыг дэмжих бүх нийтийн өдөр арга хэмжээ Гимнастрада уралдаант үзлэгийг зохион байгуулах тухай

2016-04-19 А-23 Манжур хотод болох ширээний теннисний олон улсын тэмцээнд оролцуулах тухай

2016-04-25 А-24 Уулын дугуйн тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2016-04-25 А-25 Софт теннисний тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2016-04-25 А-26 Үндэсний сурын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-05-11 А-27 Нийслэл, дүүргийн БТСГ, хороодын ажилтан, албан хаагчдын дундах тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-05-11 А-28 Хөрөнгө гаргах тухай

2016-05-11 А-29 Хөрөнгө гаргах тухай

2016-05-11 А-30 Хөрөнгө гаргах тухай

2016-05-11 А-31 НИСН-д зориулсан хийн дасгал болон аэробикийн Сургагч багш бэлтгэх сургалт семинар зохион байгуулах тухай

2016-05-19 А-32 Марафон гүйлтийн шүүгч, зохион байгуулах бэлтгэх сургалт семинар явуулах тухай

2016-06-13 А-35 Морин харвааны аварга шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-06-16 А-36 Байт харвааны тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-06-21 А-37 Зардал гаргах тухай-Японы гүйгчийн замын зардал

2016-06-22 А-38 Зардал гаргах тухай – Улаанбаатар марафонд ЭМСЯ-ны нэмэлт

2016-06-27 А-39 Хөрөнгө гаргах тухай – ОШБ-ийн бэлтгэл цугларалт

2016-07-07 А-40 Халх гол 2016 зуны спорт аялалын тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2016-07-25 А-41 Өөрийгөө ялан давах 12 ба 24 цагийн гүйлт зохион байгуулах тухай

2016-08-05 А-42 Даншиг наадам Хүрээ цам наадмыг зохион байгуулах тухай

2016-08-08 А-43 Азийн залуучуудын спорт солилцооны наадамд оролцуулах тухай

2016-08-25 А-44 Нийслэлийн Иргэдийн спортын V наадмын спорт явган аялалын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-09-20 А-45 Хөлбөмбөгийн ахмадын тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2016-09-20 А-46 Тооллогын комисс байгуулж, байгууллагын эд хөрөнгийн тооллого явуулах тухай

2016-09-21 А-47 Спортлог Улаанбаатар бүх нийтийн өдөрлөгийн Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2016-09-28 А-48 Шатрын тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2016-09-28 А-49 Эрүүл ажлын байр-Эрүүл амьдралын хэв маяг сургалт семинар явуулах тухай

2016-09-28 А-50 НИС-ын V наадмын хаалтын арга хэмжээ зохион байгуулах тухай

2016-09-28 А-51 НИС-ын V наадмын Волейболын урьдчилсан тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-09-28 А-52 НИС-ын V наадмын Сагсан бөмбөгийн урьдчилсан тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-09-28 А-53 НИС-ын V наадмын Хийн дасгал, аэробикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-09-28 А-54 НИС-ын V наадмын Ширээний шагайн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-09-28 А-55 НИС-ын V наадмын Олс таталтын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-09-28 А-56 Ахмадуудыг хүлээн авах тухай

2016-09-28 А-57 Сургалт, семинар явуулах тухай

2016-09-28 А-58 СХД-ийн БТСХ-ны Спорт цогцолборын нээлтийн үйл ажиллагаанд хүндэтгэл үзүүлэх тухай

2016-10-07 А-59 Спортлог Улаанбаатар өдөрлөгийг зохион байгуулах тухай

2016-10-21 А-60 Ажлын хэсэг байгуулах тухай-Аз жаргалтай хот хөтөлбөр боловсруулах

2016-11-01 А-61 НИС-ын V наадмын Сагсан бөмбөгийн шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-11-01 А-62 НИС-ын V наадмын Волейболын шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-11-01 А-63 НИС-ын V наадмын Олс таталтын шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-11-01 А-64 НИС-ын V наадмын Ширээний шагайн шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-11-01 А-65 НИС-ын V наадмын Хийн дасгал, аэробикийн шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-11-01 А-66 НИС-ын V наадмын Спорт явган аялалын шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-11-07 А-67 Бадминтоны спортын багш, арга зүйчдийн сургалт семинар явуулах тухай

2016-11-07 А-68 Нийтийн биеийн тамир, спортын онол практикийн хурал зохион байгуулах тухай

2016-11-07 А-69 Нийслэл, дүүргийн оны тэргүүний биеийн тамирын хамтлаг шалгаруулах тухай

2016-11-07 А-70 Нийслэлийн оны шилдэг багш, дасгалжуулагч, тамирчин, арга зүйч шалгаруулах тухай

2016-11-07 А-71 Нийслэлийн оны тэргүүний БТС-ын байгууллагыг үнэлж, дүгнэж, шалгаруулж шагнах тухай

2016-11-08 А-72 УБ хотын аварга шалгаруулах Шатрын насанд хүрэгчдийн блиц тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-11-09 А-73 Хөрөнгө гаргах тухай

2016-11-16 А-74 Хөрөнгө гаргах тухай

2016-11-21 А-75 Хөрөнгө гаргах тухай

2016-12-06 А-76 Улаанбаатар марафон 2016 олон улсын гүйлтийн үеэр сургалтын төлбөрийн азын сугалаа хожсон гүйгчдийн шагналыг олгох тухай

2016-12-06 А-77 Арга хэмжээ зохион байгуулах тухай

2016-12-06 А-78 Хөрөнгө гаргах тухай

2016-12-06 А-79 Хөрөнгө гаргах тухай

2016-12-09 А-80 Хөрөнгө гаргах тухай

2016-12-19 А-81 Футзалын хөлбөмбөгийн анхдугаар нээлттэй тэмцээн зохион байгуулах тухай

2016-12-19 А-82 Буухиа-2016 хүүхдийн тэмцээний шагнал гардуулах тухай

2016-12-21 А-83 Хөрөнгө гаргах тухай

2015 оны А тушаал

2015-01-12 А-01 Сурагчдын лиг волейболын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2015-01-19 А-02 2015 оны өвлийн арга хэмжээний нээлтийн тухай

2015-01-19 А-03 Цэцэрлэгийн багш, арга зүйчдийн сургалт семинар явуулах тухай

2015-01-19 А-04 Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нарын сургалт семинар явуулах тухай

2015-01-19 А-05 Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын бүрэлдэхүүн батлах тухай

2015-01-26 А-06 Ажил танилцуулах, туршлага солилцох өдөр зохион байгуулах тухай

2015-01-29 А-07 Сурагчдын лиг сагсан бөмбөгийн шигшээ тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2015-01-30 А-08 Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн сургалт семинар зохион байгуулах тухай

2015-02-03 А-09 Тэшүүрийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2015-02-16 А-10 Ахмадуудыг хүлээн авах тухай

2015-03-09 А-11 Жүдо бөхийн тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2015-03-09 А-12 Үзүүлэх сургалт, туршлага солилцох өдөр зохион байгуулах тухай

2015-03-16 А-13 Идэвхтэй хөдөлгөөн-Зөв хооллолт-Эрүүл ажлын байр сэдэвт хамтлагийн сургалт семинар явуулах тухай

2015-03-20 А-14 Олс таталтын Сургагч багш бэлтгэх сургалт семинар явуулах тухай

2015-03-20 А-15 ЕБС-ийн сурагчдын Уран хөдөлгөөнт гимнастикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2015-03-23 А-16 Цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн Уран хөдөлгөөнт гимнастикийн шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2015-03-23 А-17 Тооллогын комисс байгуулах тухай

2015-03-31 А-18 Спортын бүжгийн тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2015-03-31 А-19 Марафон гүйлтийн шүүгч, зохион байгуулагч бэлтгэх сургалт семинар явуулах тухай

2015-04-14 А-20 Уран сайхны гимнастикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2015-04-14 А-21 Спортын гимнастикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2015-04-01 А-22 Оюутны шигшээ багийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

2015-04-01 А-23 Оюутны шигшээ багийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

2015-04-16 А-24 Стратеги үйл ажиллагааны дунд хугацааны төлөвлөгөө шинэчлэн боловсруулах тухай

2015-04-29 А-25 Биеийн тамир, спортыг дэмжих бүх нийтийн өдөр арга хэмжээ гимнастрада уралдаант үзлэгийг зохион байгуулах тухай

2015-05-04 А-26 Уулын дугуйн тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2015-05-07 А-27 Софт теннисний тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2015-05-13 А-28 Хийн дасгал аэробикийн Сурагч багш бэлтгэх сургалт семинар явуулах тухай

2015-05-18 А-29 Үндэсний сурын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2015-05-28 А-30 Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрөөр тэмцээн уралдаан зохион байгуулах тухай

2015-06-09 А-31 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2015-06-19 А-32 Хонхот бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2015-06-19 А-33 Байт харвааны тэмцээн зохион байгуулах тухай

2015-06-25 А-34 Дэлхийн гимнастрада их наадамд оролцуулах тухай

2015-06-25 А-35 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2015-07-01 А-36 Нийслэлийн иргэдийн спортын IV наадмын спорт явган аялалын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2015-07-01 А-37 Зуны спорт явган аялалын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2015-08-03 А-38 Өөрийгөө ялан давах 12 ба 24 цагийн гүйлт зохион байгуулах тухай

2015-08-14 А-39 Хаданд авиралтын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2015-08-14 А-40 Хөрөнгө гаргах тухай

2015-09-08 А-41 Спортлог Улаанбаатар өдөрлөгийн ажлын хэсэг байгуулах тухай

2015-09-21 А-42 Хөлбөмбөгийн ахмадын тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2015-09-25 А-43 Спорт, аэробикийн нээлттэй тэмцээн зохион байгуулах тухай

2015-09-25 А-44 Ахмадын шатрын тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2015-09-25 А-45 Сургалт, семинар явуулах тухай

2015-09-25 А-46 Хөрөнгө гаргах тухай

2015-09-28 А-47 Хөрөнгө гаргах тухай

2015-09-28 А-48 Нийслэлийн иргэдийн спортын IV наадмын олс таталтын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2015-09-28 А-49 Нийслэлийн иргэдийн спортын IV наадмын сагсан бөмбөг, волейболын урьдчилсан тэмцээн зохион байгуулах тухай

2015-09-28 А-50 Нийслэлийн иргэдийн спортын IV наадмын волейболын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2015-09-29 А-51 Нийслэлийн иргэдийн спортын IV наадмын сагсан бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2015-09-29 А-52 Нийслэлийн иргэдийн спортын IV наадмын ширээний шагайн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2015-09-29 А-53 Нийслэлийн иргэдийн спортын IV наадмын хийн дасгал, аэробикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2015-10-01 А-56 Спортлог Улаанбаатар өдөрлөгийг зохион байгуулах тухай

2015-10-19 А-57 Биеийн тамир, спортын барилга, байгууламжийн бүртгэл, тооллогыг зохион байгуулах тухай

2015-10-19 А-58 Томилолтын зардал гаргах тухай

2015-10-30 А-59 Хөрөнгө гаргах тухай

2015-11-02 А-61 Найрсаг Улаанбаатар хөтөлбөрийн хүрээнд Дугуйн марафон зохион байгуулах тухай

2015-11-17 А-62 Нийслэлийн иргэдийн спортын IV наадмын Хаалтын ажиллагааг зохион байгуулах тухай

2015-11-19 А-63 Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит ЕБС-ийн сурагчдын бие бялдрын түвшин тогтоох Сорилыг зохион байгуулах тухай