Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын тушаал