Спортын уралдаан тэмцээн

2018 онд хийгдсэн бүтээн байгуулалтын ажлууд

View Fullscreen

Спортын уралдаан тэмцээний жагсаалт /2018 он/

View Fullscreen

Фитнес клубын жагсаалт

View Fullscreen

Бассейны жагсаалт

View Fullscreen

Мөсөн гулгуурын жагсаалт

View Fullscreen