1996 оны тушаал

1996-01-03 №01 Тэмцээн явуулах тухай – Хоккей

1996-01-05 №02 -Тэмцээн явуулах тухай – Хоккей

1996-02-08 №03 Шагнах тухай

1996-01-20 №04 Тэмцээн явуулах тухай – Цана

1996-01-20 №05 Тэмцээн явуулах тухай – Багш нарын өдөр

1996-01-31 №06 Тэмцээн явуулах тухай – Шатар

1996-01-31 №07 Тэмцээн явуулах тухай – Багш нарын баяр

1996-02-10 №08 Семинар явуулах тухай

1996-02-07 №09 Тэмцээн явуулах тухай – Ширээний теннис

1996-02-22 №10 Тэмцээн явуулах тухай – Хүндийн өргөлт

1996-02-29 №11 Мэргэжлийн сургалтын төлбөрийн тухай

1996-03-11 №12 Шагнах тухай

1996-03-15 №13 Тэмцээн явуулах тухай – Спортын гимнастик

1996-03-17 №14 Тэмцээн явуулах тухай – Волейбол

1996-03-26 №15 Тэмцээн явуулах тухай – Шатар

1996-04-01 №16 Тэмцээн явуулах тухай – Уран сайхны гимнастик

1996-04-01 №17 Нөхөрсөг уулзалт тэмцээн зохион явуулах тухай

1996-04-01 №18 Тэмцээн явуулах тухай – Зуун буудалт даам

1996-04-01 №19 Тэмцээн явуулах тухай – Самбо бөх

1996-04-01 №20 Тэмцээн явуулах тухай – Самбо бөх

1996-04-05 №21 Тэмцээн явуулах тухай – Хөнгөн атлетик

1996-04-11 №22 Тэмцээн явуулах тухай – Усан сэлэлт

1996-04-25 №23 Тэмцээн явуулах тухай – Усан сэлэлт

1996-03-15 №24 С.Чойёнгийн нэрэмжит тэмцээн

1996-04-26 №25 Тэмцээн зохион байгуулах тухай – Волейбол

1996-05-06 №26 Тэмцээн явуулах тухай – Софт теннис

1996-05-06 №27 Тэмцээн явуулах тухай – Талбайн теннис

1996-05-15 №28 Томилолтоор явуулах тухай

1996-05-13 №29 Тэмцээн явуулах тухай – Зуун буудалт даам

1996-02-09 №30 Тэмцээн явуулах тухай – Цана

1996-05-25 №31 Эх үрсийн баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

1996-05-20 №32 Тэмцээн зохион байгуулах тухай

1996-05-17 №33 Тэмцээн зохион байгуулах тухай – Уран сайхны гимнастик

1996-06-07 №34 Тэмцээн зохион байгуулах тухай – Хүүхдийн 4-н төрөлт

1996-06-07 №35 Тэмцээн явуулах тухай – Үндэсний сур

1996-06-14 №36 Тэмцээн явуулах тухай – Хөнгөн атлетик

1996-06-14 №37 Тэмцээн явуулах тухай – Үндэсний сур

1996-06-24 №38 Тэмцээн явуулах тухай – Хөл бөмбөг

1996-06-24 №39 Шагнах тухай

1996-07-04 №40 Тэмцээн явуулах тухай – Дугуй

1996-07-04 №41 Тэмцээн явуулах тухай – Софт теннис

1996-07-04 №42 Шагнах тухай

1996-07-04 №43 Нягтлан бодох, бичээч нарт ажлын ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

1996-07-04 №44 Тэмцээн явуулах тухай – Байт харваа

1996-07-09 №45 Тэмцээн явуулах тухай – Наадам волейбол

1996-07-09 №46 Тэмцээн явуулах тухай – Наадам хөнгөн атлетик

1996-07-09 №47 Тэмцээн явуулах тухай – Наадам дугуй

1996-07-09 №48 Тэмцээн явуулах тухай – Наадам волейбол

1996-07-15 №49 Тэмцээн явуулах тухай – Талбайн теннис

1996-07-15 №50 Тэмцээн явуулах тухай – Дугуй

1996-07-20 №51 Тэмцээн явуулах тухай – Хөнгөн атлетик

1996-07-25 №52 Ээлжийн амралт олгох тухай

1996-08-01 №53 Мэргэжлийн сургалтын төлбөрийн тухай

1996-08-01 №54 Тэмцээн явуулах тухай – Хөлбөмбөг

1996-08-27 №55 Ээлжийн амралт олгох тухай

1996-09-09 №56 Оросын холбооны улсын Эрхүү хотод Сагсан бөмбөгийн шигшээ баг, тамирчид явуулах тухай

1996-09-13 №57 Тэмцээн явуулах тухай – Ушу

1996-09-13 №58 Тэмцээн явуулах тухай – Сагсан бөмбөг

1996-09-13 №59 Тэмцээн явулах тухай – Ханан хадны тэмцээн

1996-09-13 №60 Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох тухай

1996-09-30 №61 Шагнах тухай

1996-10-10 №62 Ээлжийн амралт олгох тухай

1996-10-25 №63 Курст суралцуулах тухай

1996-10-27 №64 Тэмцээн явуулах тухай – Ширээний теннис

1996-10-27 №65 Тэмцээн явуулах тухай – Сагсан бөмбөг

1996-10-27 №66 Тэмцээн явуулах тухай – Нийслэлийн өдрийн волейбол

1996-12-04 №67 Тооллого явуулах тухай

1996-12-04 №68 Журам батлах тухай

1996-12-05 №69 Тэмцээн явуулах тухай – Сагсан_ бөмбөг

1996-12-05 №70 Тэмцээн явуулах тухай – Уран сайхны гимнастик

1996-12-16 №71 Шагнах тухай

1996-12-21 №72 Тэмцээн явуулах тухай – Өвлийн өдөрлөг

1996-12-29 №73 Шагнал, бэлэг дурсгалын зүйлд мөнгө зарцуулах тухай