Төрийн үйлчилгээ

Биеийн тамир, спортын арга хэмжээнд оролцох баг тамирчдын мэдүүлгийн загвар