Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газар

https://www.facebook.com/sport.ub.gov.mn?fref=ts