1995 оны тушаал

1995 Дотоод товъёог

1995-01-06 №01 Арга хэмжээ авах тухай

1995-01-09 №02 Цалингүй чөлөө олгох тухай

1995-01-13 №03 Тэмцээн явуулах тухай – Хоккей

1995-01-13 №04 Тэмцээн явуулах тухай – Өдөрлөг

1995-01-19 №05 Дурсгалын зүйлээр шагнах тухай

1995-01-20 №06 Тэмцээн явуулах тухай – Шатар

1995-01-23 №07 Шагнах тухай

1995-02-02 №08 Тэмцээн явуулах тухай – Тэшүүр

1995-02-03 №09 Тэмцээн явуулах тухай – Цана

1995-02-06 №10 Тэмцээн явуулах тухай – Даам

1995-02-07 №11 Тэмцээн явуулах тухай – Хоккей

1995-02-09 №12 Тооллого явуулах тухай

1995-02-15 №13 Тэмцээн явуулах тухай – Тэшүүр

1995-02-16 №14 Тэмцээн явуулах тухай – Уулын цана

1995-02-25 №15 Тэмцээн явуулах тухай – Шатар

1995-02-25 №16 Тэмцээн явуулах тухай – Волейбол

1995-03-06 №17 Тэмцээн явуулах тухай – Сагсан бөмбөг

1995-03-07 №18 Тэмцээн явуулах тухай – Даам

1995-03-08 №19 Тэмцээн явуулах тухай – Ширээний теннис

1995-03-09 №20 Тэмцээн явуулах тухай – Хүнд өргөлт

1995-03-28 №21 Тэмцээн явуулах тухай – Волейбол

1995-03-30 №22 Тэмцээн явуулах тухай – Спорт гимнастик

1995-04-01 №23 Тэмцээн явуулах тухай – Хөнгөн атлетик

1995-04-01 №24 Тэмцээн явуулах тухай – Уран сайхны гимнастик

1995-04-01 №25 Тэмцээн явуулах тухай – Усан спорт

1995-04-01 №26 Ээлжийн амралт олгох тухай

1995-04-27 №27 Тэмцээн явуулах тухай – Ушу

1995-04-27 №28 Тэмцээн явуулах тухай – Усан сэлэлт

1995-05-05 №29 Тэмцээн явуулах тухай – Талбайн теннис

1995-05-19 №30 Эх үрсийн баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

1995-06-02 №31 Тэмцээн явуулах тухай – Хүүхдийн 4 төрөлт

1995-06-05 №32 Тэмцээн явуулах тухай – Байт харваа

1995-06-06 №33 Тэмцээн явуулах тухай – Үндэсний сур

1995-06-07 №34 Буцалтгүй тусламж олгох тухай

1995-06-12 №36 Тэмцээн явуулах тухай – Дугуй

1995-06-12 №37 Тэмцээн явуулах тухай – Хөл бөмбөг

1995-06-20 №38 Шагнах тухай

1995-06-21 №39 Тэмцээн явуулах тухай – Софт теннис

1995-06-22 №40 Тэмцээн явуулах тухай – Софт теннис

1995-06-23 №41 Тэмцээн явуулах тухай – Хөнгөн атлетик

1995-07-03 №42 Дугуй

1995-07-03 №43 Тэмцээн явуулах тухай – Наадам хөлбөмбөг

1995-07-04 №44 Тэмцээн явуулах тухай – Наадам волейбол

1995-07-04 №45 Тэмцээн явуулах тухай – Наадам шатар

1995-07-06 №46 Тэмцээн явуулах тухай – Талбайн теннис

1995-07-06 №47 Тэмцээн явуулах тухай – Үндэсний сур

1995-07-25 №48 Албан тушаалын цалинг шинэчлэн тогтоох тухай

1995-07-25 №49 Ээлжийн амралт олгох тухай

1995-07-27 №50 Буцалтгүй тусламж олгох тухай

1995-07-31 №51 Ажлаас чөлөөлөх, ажилд авах тухай

1995-07-31 №52 Тэмцээн явуулах тухай – Хөнгөн атлетик

1995-08-04 №53 Тэмцээн явуулах тухай – Марафон

1995-08-20 №54 Ээлжийн амралт олгох тухай

1995-09-09 №55 Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албаны албан тушаалын цалинг шинэчлэн тогтоох тухай

1995-09-09 №56 Тэмцээн явуулах тухай – Хадан авиралт

1995-09-12 №57 Эрхүү хотод шатарчдын баг явуулах тухай

1995-09-23 №58 Тэмцээн явуулах тухай – Сагсан бөмбөг

1995-09-30 №59 Урамшил олгох тухай

1995-10-03 №60 Тэмцээн явуулах тухай – Ширээний теннис

1995-10-27 №61 Тэмцээн явуулах тухай – Гандбол

1995-11-07 №62 Буцалтгүй тусламж олгох тухай

1995-11-25 №63 -Эрхүүгийн төлөөлөгчид хүлээн авах тухай

1995-12-09 №64 Тэмцээн явуулах тухай – Уран сайхны гимнастик

1995-12-20 №66 Шинэ жилийн баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

1995-12-25 №65 Тэмцээн явуулах тухай – Сагсан бөмбөг

1995-12-25 №67 Тооллого явуулах тухай