Мэдээ мэдээлэл

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын спортын V наадам

Байгууллагын 2022 оны үйл ажиллагааг үнэлж, дүгнүүллээ

Нийслэлийн Засаг даргын 2022 оны А/1504 дүгээр захирамжаар байгуулагдсан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт – шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн дарга Х.Гантулгаар ахлуулсан 2 дахь Үнэлгээний баг өнөөдөр манай Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газрын 2022 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлж дүгнэлээ.