2019 оны “А” тушаал

2019-01-03 А-01 Ажил хариуцуулах тухай

2019-01-11 А-02 Цэцэрлэгийн багш, арга зүйчдийн сургалт, семинар явуулах тухай
2019-01-18 А-03 ЕБС-ийн багш нарын сургалт, семинар явуулах тухай
2019-02-11 А-04 УБхАШ гүйлтийн тэшүүрийн тэмцээн зохион байгуулах тухай
2019-02-11 А-05 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2019-02-12 А-06 ӨШБ-ийн тамирчдад онол, дасгалжуулалтын сургалт явуулах тухай
2019-02-15 А-07 ЕБС-ийн сурагчдын УБ лиг сагсан бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулах тухай
2019-02-15 А-08 ЕБС-ийн сурагчдын УБ лиг волейболын тэмцээн зохион байгуулах тухай
2019-02-19 А-09 Тэмцээн зохион байгуулах тухай
2019-02-27 А-10 Ёс зүйн хороо байгуулах тухай
2019-02-28 А-11 2019 оны ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай
2019-02-28 А-12 Өмч хамгаалах зөвлөл байгуулах тухай
2019-03-04 А-13 Тэмцээн зохион байгуулах тухай
2019-03-12 А-14 Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Аэробик гимнастикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай
2019-03-20 Б-09 М.Цогзолмаад буцалтгүй тусламж олгох тухай
2019-03-25 А-15 Улаанбаатар марафонд нэгдэцгээе Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах аяныг зохион байгуулах тухай
2019-03-25 А-16 Эрүүл ажлын байр – Эрүүл амьдралын хэв маяг сэдэвт сургалтыг зохион байгуулах тухай
2019-03-26 А-17 Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Спортын гимнастикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай
2019-03-26 А-18 Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Жүдо бөхийн тэмцээн зохион байгуулах тухай
2019-03-26 А-19 Уран сайхны гимнастикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай
2019-03-27 А-20 Ажил танилцуулах, туршлага солилцох өдөр зохион байгуулах тухай
2019-03-29 А-21 Уралдаан тэмцээний багийн ахлагчаар томилон ажиллуулах тухай
2019-03-29 А-22 Уралдаан тэмцээний багийн орчуулагч, зохион байгуулагчаар томилон ажиллуулах тухай
2019-04-03 А-23 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2019-04-10 А-25 УБХАШ Бочи тэмцээн зохион байгуулах тухай
2019-04-10 А-26 УБХАШ ЕБС-ийн сурагчдын УХГ-ийн тэмцээн зохион байгуулах тухай
2019-04-10 А-27 МХС-ын VI наадмын НШТ
2019-04-10 А-28 УБХАШ Цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн УХГ-ийн тэмцээн зохион байгуулах тухай
2019-04-18 А-30 УБХАШ Гимнастрада уралдаант үзлэг зохион байгуулах тухай
2019-05-09 А-31 УБХАШ Хонхот бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулах тухай
2019-05-09 А-32 УБХАШ Софт теннисний тэмцээн зохион байгуулах тухай
2019-05-09 А-33 УБХАШ Үндэсний сурын тэмцээн зохион байгуулах тухай