Тендер ба худалдан авалт, судалгаа

2023

Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газраас төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаа хийгддэггүй учраас “төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам, тендерийн урилга, тендерт оролцохыг сонирхогчид тавих шалгуур үзүүлэлт, тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл, шалгарсан болон шалгараагүй хуулийн үндэслэл, шалтгаан” зэрэгт холбогдолтой мэдээлэл байхгүй.

Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газраас  худалдан авах ажиллагаа, тендер зарлагддаггүй тул худалдан авах ажиллагаанд хийсэн үнэлгээ болон аудит, бусад хяналт, шалгалтын тайлан, дүгнэлт  байхгүй болно.

Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газраас 2023 онд биеийн тамир, спортын чиглэлээр төсвийн хөрөнгө, гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлсэн, хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөр авч хэрэгжүүлээгүй болно.

2023 онд Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газрын захиалгаар хийгдсэн судалгаа, шинжилгээний ажил байхгүй.

Монгол Улсын Засгийн газрын тохируулагч агентлаг – Биеийн тамир, спортын Улсын хорооноос тендер зарлагдаж, нийслэлийн болон 4 дүүрэгт спорт цогцолбор барих ажил 60 хувьтай үргэлжилж байна.

2021 он

Одоогоор тендер ба худалдан авалт зарлагдаагүй байна.

Коронавируст Ковид-19 цар тахалтай холбоотойгоор биеийн тамир, спортын арга хэмжээ, уралдаан тэмцээнүүдийг зохион байгуулаагүй.

2020 он

БТСУХ-ны даргын 2020.12.18-ны А/97 тушаал “Цахим фитнес” төслийг хэрэгжүүлэхэд зардал гаргах тухай”

2018 он

20180410 Никель Дикель ХХК 32.304.000 төг гэрээ

20180508 Шангри-Ла ХХК 37.000.000 төг гэрээ

20180511 Монос хүнс ХХК Улаанбаатар марафон 8000ш ЭКОС цэвэр усаар ивээн тэтгэх гэрээ

20180514 Граунд гольфийн АТАШТэмцээн 9.400.000 төг гэрээ

20180514 Неон шоу ХХК Улаанбаатар марафон   8.000.000 төг гэрээ

20180723 НАЖГазар Даншиг наадам 39.746.000 төг гэрээ

20181005 Неон шоу ХХК Улаанбаатар спорт 5.630.000 төг гэрээ

2017 он

20170215_ВанхүүХХК_6000000төг гэрээ

20170527_МШТХолбоо_6000000төг_гэрээ

2016 он

20160528_Хербалайф_10000000төг_гэрээ

20160602_Неоншоу_8838000төг_гэрээ

20160624_МЖБХолбоо_5000000төг_гэрээ

2015 он

2015-01-28-№01 Их талын дуулиан-82970000төг гэрээ

2015-01-28-№01 Их талын дуулиан-82970000төг гэрээ хавсралт

2015-05-15-№06 Ном хур ХХК-7260000төг гэрээ

2015-05-25-№07 Их талын дуулиан-11200000төг гэрээ

2015-05-25-№-08 Чиглэх ирээдүй ХХК гэрээ

2015-05-03-№10-Неон шоу-7585000төг гэрээ