1997 оны тушаал

1997 – Дотоод товъёог

1997-01-17 №01 Уулын цанын тэмцээн явуулах тухай

1997-01-21 №02 Хоккейн тэмцээн явуулах тухай

1997-01-30 №03 Цанын тэмцээн явуулах тухай

1997-02-02 №04 Шагнах тухай

1997-02-02 №05 Тэшүүрийн тэмцээн явуулах тухай

1997-02-02 №06 Багш нарын тэмцээн явуулах тухай

1997-02-04 №07 Зуун буудалт даамны тэмцээн явуулах тухай

1997-02-04 №08 Боксын тэмцээн явуулах тухай

1997-02-12 №09 Ширээний теннисний тэмцээн явуулах тухай

1997-02-15 №10 Шатрын тэмцээн явуулах тухай

1997-02-20 №11 Ширээний теннисний тэмцээн явуулах тухай – өсвөр

1997-02-20 №12 Цанын тэмцээн явуулах тухай

1997-02-20 №13 Төрийн өмчийн тооллогын комисс байгуулах тухай

1997-02-28 №14 Ажлаас өөрчлөх, ажилд авах тухай

1997-02-28 №15 Төрийн захиргааны албан тушаалын цалинг шинэчлэн тогтоох тухай

1997-03-03 №16 Волейболын тэмцээн явуулах тухай

1997-03-04 №17 Эмэгтэй самбочдын тэмцээн явуулах тухай

1997-03-17 №18 Спортын гимнастикийн тэмцээн явуулах тухай

1997-03-17 №19 Шатарчдын тэмцээн явуулах тухай

1997-03-20 №20 Хүнд өргөлтийн тэмцээн явуулах тухай

1997-03-20 №21 Төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдлийг тогтоох тухай

1997-04-02 №22 Сагсан бөмбөгийн тэмцээн явуулах тухай

1997-04-02 №23 Хөнгөн атлетикийн тэмцээн явуулах тухай

1997-04-02 №24 Талбайн теннисний тэмцээн явуулах тухай

1997-04-14 №26 Зуун буудалт даамны тэмцээн явуулах тухай

1997-04-15 №27(а) ЕБС-ийн Уран хөдөлгөөнт гимнастикийн тэмцээн явуулах тухай

1997-04-29 №27(б) Нийтийн кросс уралдааныг явуулах тухай

1997-05-05 №28 Төрийн захиргааны албан тушаалын цалингийн талаар авах арга хэмжээний тухай

1997-05-26 №29 Цэцэрлэгүүдийн уран хөдөлгөөнт гимнастикийн тэмцээн явуулах тухай

1997-05-26 №30 Хөнгөн атлетикийн тэмцээн явуулах тухай

1997-05-26 №31 Эх үрсийн баярын тэмцээн явуулах тухай

1997-05-30 №32 Хөлбөмбөгийн тэмцээн явуулах тухай

1997-05-30 №33 Эх үрсийн баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

1997-06-10 №34 Ушугийн тэмцээн явуулах тухай

1997-06-10 №35 Үндэсний сурын тэмцээн явуулах тухай

1997-06-17 №36 Хөнгөн атлетикийн тэмцээн явуулах тухай

1997-06-23 №37 Спорт аялалын тэмцээн явуулах тухай

1997-06-29 №38 Хөлбөмбөгийн тэмцээн явуулах тухай

1997-06-29 №39 Дугуйчдын тэмцээн явуулах тухай

1997-07-01 №40 Софт теннисний тэмцээн явуулах тухай

1997-07-08 №41 Наадмын хөнгөн атлетикийн тэмцээн явуулах тухай

1997-07-08 №42 Наадмын хөлбөмбөгийн тэмцээн явуулах тухай

1997-07-08 №43 Наадмын шатрын тэмцээн явуулах тухай

1997-07-08 №44 Наадмын дугуйн тэмцээн явуулах тухай

1997-07-08 №45 Наадмын волейболын тэмцээн явуулах тухай

1997-07-15 №46 Дугуйн тэмцээн явуулах тухай

1997-07-17 №47 Урамшуулах тухай

1997-07-23 №48 Хөнгөн атлетикийн тэмцээн явулах тухай

1997-07-26 №49 Шагнах тухай

1997-08-04 №50 Ээлжийн амралт олгох тухай

1997-08-04 №51 Талбайн теннисний тэмцээн явуулах тухай

1997-08-11 №52 Хадан авиралтын тэмцээн явуулах тухай

1997-09-03 №53 Ээлжийн амралт олгох тухай

1997-09-04 №54 Сагсан бөмбөгийн тэмцээн явуулах тухай

1997-09-05 №55 Хүндийн өргөлтийн тэмцээн явуулах тухай

1997-09-05 №56 Спорт явган аялал, өдөрлөг явуулах тухай

1997-09-09 №57 Уулзалт тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

1997-09-09 №58 Байт харвааны тэмцээн явуулах тухай

1997-09-17 №59 ЕБС-ийн Спорт наадам тэмцээн явуулах тухай

1997-09-26 №60 Урамшил олгох тухай

1997-10-01 № 61 Насанд хүрэгчдийн волейболын тэмцээн явуулах тухай

1997-10-01 №62 Өдөрлөг явуулах тухай

1997-10-01 №63 Төрийн албан хаагчийн цалингийн сүлжээг шинэчлэн тогтоох тухай

1997-10-06 №64 Сагсан бөмбөгийн тэмцээн явуулах тухай

1997-10-06 №65 Шагнах тухай

1997-10-11 №66 Тэмцээн явулах тухай

1997-10-17 №67 Буцалтгүй тусламж олгох тухай

1997-10-30 №68 Тусламж олгох тухай

1997-11-17 №69 Тэмцээнд төсөв гаргах тухай

1997-11-20 №70 Уран сайхны гимнастикийн тэмцээн явуулах тухай

1997-11-20 №71 Уран сайхны гимнастикийн уулзалт тэмцээн явуулах тухай

1997-12-10 №72 Буцалтгүй тусламж олгох тухай

1997-12-10 №73 ОХУ-ын Эрхүү хотод уран сайхны гимнастикийн шигшээ баг тамирчид явуулах тухай

1997-12-16 №74 Шагнах тухай

1997-12-24 №75 Шагнал олгох тухай

1997-12-24 №76 Шинэ оныг угтсан өвлийн спортын өдөрлөг явуулах тухай

1997-12-24 №77 Өвлийн баярын спортын арга хэмжээ явуулах тухай

1997-12-24 №78 Мастерийн нэмэгдэл олгох тухай