2008 оны тушаал

2008 А тушаал бүртгэл

2008-01-11 №А-02 Цэцэрлэгийн багш нарын сургалт

2008-01-15 №А-03 ЕБС-ийн багш нарын сургалт

2008-01-25 №А-05 Нийслэлийн спортын Х их наадмын Тэшүүрийн тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2008-01-25 №А-06 Нийслэлийн спортын Х их наадмын Волейболын тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2008-01-25 №А-07 2008 оны өвлийн арга хэмжээний тухай

2008-01-29 №А-08 Нийслэлийн спортын Х их наадмын Хүндийн өргөлтийн тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2008-01-29 №А-09 Ахмадуудыг хүлээн авах тухай

2008-02-25 №А-10 Мартын 8-ыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

2008-03-04 №А-11 Оюутны шигшээ багийн бүрэлдэхүүн, цалинг батлах тухай

2008-03-13 №А-12 НИТХ-ын нэрэмжит спорт наадам зохион байгуулах тухай

2008-03-13 №А-13 Цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн Уран хөдөлгөөнт гимнастикийн шигшээ тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2008-03-13 №А-14 ЕБС-ийн сурагчдын уран хөдөлгөөнт гимнастикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2008-03-14 №А-15 Нийслэлийн спортын Х их наадмын Шатрын тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2008-03-24 №А-16 Уран сайхны гимнастикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2008-03-24 №А-17 Нийслэлийн спортын Х их наадмын Зуун буудалт даамын тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2008-03-24 №А-18 Нийслэлийн спортын Х их наадмын Самбо бөхийн тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2008-03-24 №А-19 Жүдо бөхийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2008-03-24 №А-20 Нийслэлийн спортын Х их наадмын ХБИ-ийн Жүдо бөхийн тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2008-03-24 №А-21 Нийслэлийн спортын Х их наадмын Аэробик гимнастикийн тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2008-04-04 №А-22 Өдөрлөг зохион байгуулах тухай

2008-04-21 №А-23 Ширээний теннисний баг тамирчдын бэлтгэл, сэргээлт, витаминжуулалтын зардлын тухай

2008-04-24 №А-24 Нийслэлийн спортын Х их наадмын ХБИ-ийн Хөнгөн атлетикийн шигшээ тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2008-04-24 №А-25 Нийслэлийн спортын Х их наадмын ХБИ-ийн Хонхот бөмбөгийн шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2008-05-01 №А-26 Үндэсний сурын Урианхайн харвааны тэмцээн зохион байгуулах тухай

2008-05-01 №А-27 Нийслэлийн спортын Х их наадмын ХБИ-ийн Суугаа волейболын шигшээ тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2008-05-02 №А-28 Софт теннисний тэмцээн зохион байгуулах тухай

2008-05-02 №А-29 Нийслэлийн спортын Х их наадмын Хөлбөмбөгийн шигшээ тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2008-05-02 №А-30 Чөлөөт бөхийн баг тамирчдын зардлын тухай

2008-05-22 №А-32 Нийслэлийн спортын Х их наадмын Буудлагын шигшээ тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2008-05-22 №А-33 Нийслэлийн спортын Х их наадмын Дугуйн шигшээ тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2008-05-22 №А-34 Нийслэлийн спортын Х их наадмын Хөнгөн атлетикийн шигшээ тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2008-05-22 №А-35 Нийслэлийн спортын Х их наадмын ХБИ-ийн Тэргэнцэртэй уралдааныг зохион байгуулах тухай

2008-05-22 №А-36 Нийслэлийн спортын Х их наадмын ХБИ-ийн Буудлагын шигшээ тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2008-05-28 №А-37 Улаан-Үд хотын эдийн засаг, соёлын өдоүүдийн Спортын хамтарсан тоглолт зохион байгуулах тухай

2008-06-06 №А-39 Өмчийн үзлэг, тооллого явуулах тухай

2008-06-16 №А-40 Боксын баг тамирчдын цугларалт, сэргэлт, хамтарсан бэлтгэлийн зардлын тухай

2008-06-16 №А-41 Нийслэлийн спортын Х их наадмын Хаалтын ёслолын арга хэмжээг зохион байгуулах тухай

2008-06-23 №А-42 Хөнгөн атлетикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2008-06-23 №А-43 Нийслэлийн спортын Х их наадмын Сагсан бөмбөгийн шигшээ тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2008-06-23 №А-44 Нийслэлийн спортын Х их наадмын Ширээний теннисний тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2008-06-23 №А-45 Нийслэлийн спортын Х их наадмын Волейболын шигшээ тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2008-06-23 №А-46 Тэмцээнд оролцуулах тухай

2008-07-01 №А-47 Олон улсын Хүүхдийн наадамд оролцуулах тухай

2008-07-07 №А-48 Улаанцутгалан-2008 зуны спорт аялалын тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2008-08-01 №А-49 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2008-09-02 №А-53 Шагнах тухай

2008-09-03 №А-54 Ахмад хөлбөмбөгчдийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2008-09-03 №А-55 Ж.Цэдэнсодномын хүү гэр бүл болж байгаатай холбогдуулан тэтгэмж олгох тухай

2008-09-03 №А-56 Шагнах тухай

2008-09-04 №А-57 Ажлын хэсэг томилох тухай

2008-09-04 №А-58 Сургалт семинар явуулах тухай

2008-09-04 №А-59 Сорил тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2008-09-12 №А-60 Даян дэлхийн эв найрамдлын гүйлт зохион байгуулах тухай

2008-09-25 №А-61 Ахмадын гранд гольфын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2008-09-25 №А-62 Ахмадын софт волейболын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2008-09-25 №А-63 Ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

2008-09-25 №А-64 Ахмадын эрүүл мэнд сургалт зохион байгуулах тухай

2008-09-25 №А-65 Гарын авлага авах тухай