1993 оны тушаал

1993 Тушаал – Дотоод товъёог

1993-01-04 №01 Тооллого явуулах тухай

1993-01-15 №02 Цалин тогтоох тухай

1993-01-27 №03 Тэмцээн явуулах тухай – Спортын гимнастик

1993-02-12 №04 Тэмцээн явуулах тухай – Тэшүүр

1993-02-12 №05 Тэмцээн явуулах тухай – Цана

1993-02-11 №06 Улаанбаатар хот, дүүргийн Залуучууд, спортын хороодод хийсэн шалгалтын дүнгийн тухай

1993-02-15 №06 Тэмцээн явуулах тухай – Шатар

1993-02-20 №07 Бэлэг дурсгалын зүйл олгох тухай

1993-02-26 №08 Тэмцээн явуулах тухай – Өсвөрийн даамчдын

1993-03-06 №09 Бэлэг дурсгалын зүйл олгох тухай

1993-03-11 №10 Тэмцээн явуулах тухай – Уулын цана

1993-03-11 №11 Тэмцээн явуулах тухай – Хүндийн өргөлт

1993-03-12 №11 Тэмцээн явуулах тухай – Спортын гимнастик

1993-03-11 №12 Тэмцээн явуулах тухай – Жүдо бөх

1993-03-20 №12 Хандив өгөх тухай

1993-03-11 №13 Тэмцээн явуулах тухай – Шатар

1993-03-20 №13 Тэмцээн явуулах тухай – Усан сэлэлт

1993-03-20 №14 Тэмцээн явуулах тухай – Волейбол

1993-04-01 №15 Тэмцээн явуулах тухай – Хөнгөн атлетик

1993-04-01 №16 Тэмцээн явуулах тухай – Даам

1993-04-03 №17 Тэмцээн явуулах тухай – Волейбол

1993-04-14 №21 Тэмцээн явуулах тухай – Уран сайхны гимнастик

1993-04-21 №18 Тэмцээн явуулах тухай – Усан спорт

1993-04-22 №19 Тэмцээн явуулах тухай – Бокс

1993-04-22 №20 Тэмцээн явуулах тухай – Ширээний теннис

1993-05-11 №22 Тэмцээн явуулах тухай – Сагсан бөмбөг

1993-05-14 №23 Тэмцээн явуулах тухай – Чөлөөт бөх

1993-05-14 №24 Тэмцээн явуулах тухай – Талбайн теннис

1993-05-28 №25 Тэмцээн явуулах тухай – Хөнгөн атлетик

1993-05-29 №26 Тэмцээн явуулах тухай – Шатар

1993-06-14 №27 Тэмцээн явуулах тухай – Үндэсний сур

1993-06-15 №28 Хүүхдийн баярыг тэмдэглэх тухай

1993-06-15 №29 Цалин нөхөж олгох тухай

1993-06-21 №30 Тэмцээн явуулах тухай – Байт харваа

1993-06-21 №31 Тэмцээн явуулах тухай – Дугуй

1993-06-25 №32 Тэтгэмж олгох тухай

1993-06-25 №33 Ээлжийн амралт олгох тухай

1993-06-25 №35 Гадаадад шатарчид явуулах тухай

1993-06-28 №34 Улаанбаатар клубын зохион байгуулах дүрмийг зөвшөөрөх тухай

1993-06-30 №36 Тэмцээн явуулах тухай – Дугуй

1993-07-03 №37 Тэмцээн явуулах тухай – Тамирчдын баярын

1993-07-08 №37 Тэмцээн явуулах тухай – Наадам – волейбол

1993-07-11 №38 Тэмцээн явуулах тухай – Наадам хөнгөн атлетик

1993-07-14 №38 Тэмцээн явуулах тухай – Хөнгөн атлетик

1993-07-14 №41 Тэмцээн явуулах тухай – Талбайн теннис

1993-07-15 №39 Тэмцээн явуулах тухай – Хөл бөмбөг

1993-07-16 №40 Тэтгэмж олгох тухай

1993-07-18 №42 Ойн арга хэмжээнд оролцуулах тухай

1993-07-25 №43 Ээлжийн амралт олгох тухай

1993-07-30 №44 Ээлжийн амралт олгох тухай

1993-08-01 №47 Ээлжийн амралт олгох тухай

1993-08-10 №45 Ээлжийн амралт олгох тухай

1993-08-19 №45 Замын зардал олгох тухай

1993-08-19 №46 Ажлаас чөлөөлөх тухай

1993-08-21 №48 Замын зардал нөхөн гаргах тухай

1993-09-10 №49 Тэмцээн явуулах тухай – Ширээний теннис

1993-09-15 №50 Тэмцээн явуулах тухай – Самбо бөх

1993-09-15 №51 Ажилд авах тухай

1993-09-30 №52 Ажлаас чөлөөлөх тухай

1993-09-30 №53 Ажилд авах тухай

1993-10-11 №54 Ажлаас чөлөөлөх тухай

1993-12-11 №56 Тэмцээн явуулах тухай – Уран сайхны гимнастик

1993-12-13 №57 Тэмцээн явуулах тухай – Спортын гимнастик

1993-12-16 №55 Тэмцээн явуулах тухай – Гандбол

1993-12-20 №58 Цалин тогтоох тухай