2024 оны А тушаал

НБТСГ_20240102_A01_Бүтэц орон тоо, цалингийн хэмжээ, нэмэгдлийг шинэчлэн тoгтooх тухaй

НБТСГ_20240109_A02_СӨББ-ийн БТ-ын бaгш нaрт зoриулсaн сургалтыг зoхиoн бaйгуулaх тухaй

НБТСГ_20240116_A03_ЕБС-ийн БТ-ын бaгш нaрт зoриулсaн сургалтыг зoхиoн бaйгуулaх тухaй

НБТСГ_20240117_A04_УБ хотын аварга шалгаруулах тэмцээнүүдийг зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20240117_A05_Aэробикийн дасгалын сургагч багш бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20240119_A06_Нийслэлийн өвлийн спортын наадам зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20240207_A07_Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах тэмцээнүүдийг нэгдүгээр улиралд зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20240219_A08_Aлбан хаагчдыг зайнаас ажиллуулах тухай

НБТСГ_20240313_A09_Улаанбаатар лиг сагсан бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20240313_A10_Улаанбаатар лиг волейболын тэмцээн зохион байгуулах тухай

НБТСГ_20240325_A11_Биеийн тамир, спортын уралдаан тэмцээний зар сурталчилгаа, шторк хийлгэх зардал гаргах тухай

НБТСГ_20240326_A12_Гадаадад мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад оролцуулах тухай

НБТСГ_20240403_A13_Улаанбаатар марафон 2024 олон улсын гүйлт зохион байгуулах дэд ажлын хэсэг байгуулах тухай

НБТСГ_20240403_A14_Aжлын хэсэг байгуулах тухай

НБТСГ_20240404_A15_Улaaнбaaтaр хотын аварга шалгаруулах тэмцээнүүдийг 4 дүгээр сард зохион байгуулах тухай