2018 оны А тушаал

2018-01-08 А-01 Цэцэрлэгийн багш, арга зүйчдийн сургалт семинар явуулах тухай

2018-01-08 А-02 ЕБС-ийн багш нарын сургалт семинар явуулах тухай

2018-01-08 А-03 УБ хотын Гүйлтийн тэшүүрийн АШТ зохион байгуулах тухай

2018-02-05 А-04 ЕБС-ийн сурагчдын сагсан бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-02-05 А-05 ЕБС-ийн сурагчдын УБ лиг волейболын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-02-06 А-06 УБ хотын бадминтоны өсвөр үеийн АШТ зохион байгуулах тухай

2018-02-06 А-07 Байгууллагын ажлын байрны жагсаалт, чиг үүрэг батлах тухай

2018-02-06 А-08 Хоолны хөнгөлтийн мөнгөн дүнг нэмэгдүүлэх тухай

2018-02-06 А-09 Цасны баярын арга хэмжээ зохион байгуулах тухай

2018-03-09 А-10 Уран сайхны гимнастикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-03-09 А-11 Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Ширээний теннисний тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-03-09 А-12 Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Жүдо бөхийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-03-09 А-13 Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Хонхтой бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-03-15 А-14 Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Аэробик гимнастикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-03-20 А-15 Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Спортын гимнастикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-03-20 А-16 Ажил танилцуулах, туршлага солилцох өдөр зохион байгуулах тухай

2018-04-03 А-17 Уралдаан тэмцээний ахлагчаар томилон ажиллуулах тухай

2018-04-04 А-18 Эрүүл ажлын байр-Эрүүл амьдралын хэв маяг сэдэвт сургалтыг зохион байгуулах тухай

2018-04-04 А-19 УБ хотын аварга шалгаруулах Цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн УХГ-ийн тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2018-04-04 А-20 УБХАШ-ЕБС-ийн сурагчдын УХГ-ийн тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2018-04-06 А-21 УБХАШ бүжгийн спортын тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2018-04-17 А-22 УБХАШ Уулын дугуйн нээлттэй тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2018-05-01 А-23 УБХАШ Гимнастрада уралдаант үзлэгийг зохион байгуулах тухай

2018-05-01 А-24 УБХАШ Софт теннисний тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2018-05-14 А-25 УБХАШ Ахмадын UB CUP хөлбөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-05-22 А-26 УБХАШ Үндэсний сурын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-05-22 А-27 УБХАШ Байт харвааны тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-05-22 А-28 УБ Марафон 2018 олон улсын гүйлтийн шүүгч, зохион байгуулагч бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулах тухай

2018-06-05 А-29 Нийслэл, дүүргийн БТСХ-дын ажилтан, албан хаагчдын тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2018-06-05 А-30 Хийн болон аэробик дасгалын сургагч багш бэлтгэх сургалт, семинарыг зохион байгуулах тухай

2018-07-09 А-31 Өөрийгөө ялан давах 12 ба 24 цагийн гүйлт зохин байгуулах тухай (2)

2018-07-27 А-33 УБ хотын Ханан хаданд авиралтын АШТ зохион байгуулах тухай (2)

2018-07-27 А-34 ОУ-ын сурагч солилцоо 2018-д оролцогчдод зориулсан Бэсрэг наадам зохион байгуулах тухай (2)

2018-08-01 А-35 Байгууллагын эд хөрөнгийн тооллого явуулах тухай

2018-08-13 А-36 Уралдаан тэмцээний ахлагчаар томилон ажиллуулах тухай

2018-08-20 А-37 Азийн хүүхдийн спорт солилцооны наадмын ахлагчаар томилон ажиллуулах тухай

2018-08-20 А-38 Уралдаан тэмцээнд оролцуулахаар томилон ажиллуулах тухай

2018-09-05 А-39 НИСН-VII-Спорт явган аялалын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-09-10 А-40 Ажлын хэсэг байгуулах 2018-09-11 А-41 УБХАШ Н.Намжил багшийн нэрэмжит өсвөрийн шатарчдын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-09-11 А-41 УБХАШ Н.Намжил багшийн нэрэмжит өсвөрийн шатарчдын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-09-25 А-42 УБХАШ Хөнгөн атлетикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-09-27 А-43 ННЗБ-уудын спорт наадмын явган аялалын тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2018-09-28 А-44 Ахмадуудыг хүлээн авах тухай

2018-10-03 А-45 НИСН VII волейболын тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2018-10-03 А-46 НИСН VII сагсан бөмбөгийн тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2018-10-05 А-47 Арга хэмжээ зохион байгуулах тухай

2018-10-05 А-48 Дөрвөн хайрханы нэрэмжит бүх нийтийн явган аялалыг зохион байгуулах тухай

2018-10-05 А-49 Дугуйн өдөр бүх нийтийн арга хэмжээг зохион байгуулах тухай

2018-10-20 А-50 НИСН VII олс таталтын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-10-20 А-51 НИСН VII аэробикийн шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-10-20 А-52 НИСН VII софт волейболын шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-10-20 А-53 НИСН VII хийн дасгалын шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-10-20 А-54 НИСН VII ширээний шагайн шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-11-02 А-55 НИСН VII багийн шагнал гаргах тухай

2018-11-02 А-56 НБТС-ын хөгжил, цаашдын чиг хандлага сэдэвт бага хурлыг зохион байгуулах тухай

2018-11-16 А-57 ННЗБ-ын спортын анхдугаар наадмын хаалтын арга хэмжээ зохион байгуулах тухай

2018-11-16 А-58 Хууль тогтоомж, эрх зүйн чиглэлийн сургалт семинар зохион байгуулах тухай

2018-11-16 А-59 Судалгаа шинжилгээний ажлын арга зүйн сургалт семинар зохион байгуулах тухай

2018-11-19 А-60 Олс таталтын сургагч багш бэлтгэх сургалт семинар зохион байгуулах тухай

2018-11-27 А-61 Медаль хийлгэхэд шаардагдах хөрөнгө гаргах тухай

2018-11-27 А-62 Байгууллагын цахим хуудас шинэчлэхэд хөрөнгө гаргах тухай

2018-11-27 А-63 Түрээсийн төлбөр төлөх зардал гаргах тухай

2018-11-27 А-64 Тооллогын комисс байгуулж, байгууллагын эд хөрөнгийн тооллого явуулах тухай

2018-11-27 А-65 Нийслэл, дүүргийн оны Тэргүүний биеийн тамирын хамтлаг шалгаруулах тухай

2018-11-27 А-66 Нийслэлийн оны шилдэг багш, дасгалжуулагч, тамирчин, арга зүйч шалгаруулах тухай

2018-11-27 А-67 Нийслэлийн оны тэргүүний Биеийн тамир, спортын байгууллагыг үнэлж, дүгнэж, шалгаруулж шагнах тухай

2018-12-19 А-68 Ном гарын авлага хэвлүүлэх тухай

2018-12-19 А-69 Ахмадын хөлбөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2018-12-20 А-70 Цанын өдөр өдөрлөг зохион байгуулах тухай

2018-12-20 А-71 ЕБС-ийн сурагчдын УБ лиг сагсан бөмбөгийн тэмцээний урьдчилсан тоглолт зохион байгуулах тухай

2018-12-24 А-72 Медаль хийлгэхэд шаардагдах хөрөнгө гаргах тухай