Хөрөнгө оруулалт

“Ковид-19” цар тахалтай холбоотойгоор биеийн тамир, спортын барилга байгууламж барих ажиллагааг зогсоосон тул худалдан авалт хийгдээгүй.

Нийслэлд болон Сүхбаатар, Баянзүрх, Налайх, Баянгол, Чингэлтэй дүүрэгт спортын 6 цогцолбор барих ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлж, өвөл, зуны спортын төрлийн биеийн тамир, спорт, чийрэгжүүлэлтийн цогцолбор барьж байгуулах ажлыг дэмжиж ажиллаж байна.

Чингэлтэй дүүргийн спорт цогцолбор

Чингэлтэй дүүргийн спорт цогцолборын нийт өртөг 14164.3 сая төгрөг бөгөөд гүйцэтгэгч байгууллага “Люкс-вүүд” ХХК ажлын 98%-ийг гүйцэтгээд байна. БТСХ-ны спорт цогцолбор 2020 оны 06 дугаар сард А, В влок ашиглалтад орж С влокын ажлын дотоод засал, тоноглол дутуу байна.

Баянзүрх дүүргийн спорт цогцолбор:
Спорт цогцолборын нийт өртөг 8229.3 сая төгрөг
-Нийт авсан санхүүжилт 8039.3 сая төгрөг
-2020 оны улсын төсөвт төсөв тусгагдаагүй. /царцсан/
-Нийт ажлын гүйцэтгэл 90%
-Үлдэгдэл санхүүжилт 190.0 сая төгрөг
-Нэмэлт санхүүжилт: 1274.0 сая төгрөгийн нэмэлт санхүүжилт шаардлагатай.

Баянгол дүүргийн спорт цогцолбор:

Баянгол дүүргийн спорт цогцолборын нийт өртөг 9005,4 сая төгрөг бөгөөд урд жилүүдэд 5002.0 сая төгрөгийн санхүүжилтээр барилгын ажлыг гүйцэтгэсэн. 2020 онд 2.2 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт батлагдаж БСШУСЯ-тай гэрээ байгуулан “Молор Констракшн” ХХК нь тус барилгын ажлын 95%-ийг гүйцэтгээд байна.

Налайх дүүргийн спорт цогцолбор:

Налайх дүүргийн спорт цогцолборын нийт өртөг 10397.9 сая төгрөгөөр “БҮРД констракшн“ ХХК нь нийт ажлын 95%-ийг хийж гүйцэтгээд байна. 2020 оны төсөвт дулааны шугам холбох шаардлагатай нэмэлт санхүүжилт суугдаагүй байна.

Сүхбаатар дүүргийн спорт цогцолбор:

Сүхбаатар дүүргийн спорт цогцолборын нийт өртөг 7377.4 сая төгрөг бөгөөд урд онуудад 2800.0 сая төгрөгөөр барилгын ажлын 30%-ийг хийж гүйцэтгүүлсэн. 2020 оны төсөвт 4,2 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт улсын тусгагдсан боловч тус санхүүжилт нь дүүргийн төсөвт ороогүй байна.“Грейн ресурс” ХХК нь барилгын ажлыг эхлүүлж 40%-ийн гүйцэтгэлтэй болгоод байна.

Нийслэлийн спорт хорооны цогцолбор:

-Спорт цогцолборын нийт өртөг 7280.2 сая төгрөг
-Нийт авсан санхүүжилт 3257.0 сая төгрөг
-Нийт ажлын гүйцэтгэл 30%
-Үлдэгдэл санхүүжилт 4023.2 сая төгрөг
-2020 онд 4023.2 сая төгрөгийг шийдвэрлүүлэх шаардлагатай
байсан боловч улсын төсөвт санхүүжилт суугдаагүй байна.