Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газрын даргын тушаал

1993 – 2000 оны тушаал

2001 – 2010 оны тушаал

2011 – 2015 оны тушаал

2016 – 2020 оны тушаал