Тухайн жилийн төсөв

2020 он

20200110_А_01_Улаанбаатар-хотын-гүйлтийн-тэшүүрийн-аварга-шалгаруулах-тэмцээн-зохион-байгуулах-тухай-4

20200113_А_02_Цэцэрлэгийн-багш-арга-зүйчдийн-сургалт-семинар-явуулах-тухай-2

20200113_А_03_Ерөнхий-боловсролын-сургуулийн-багш-нарын-сургалт-семинар-явуулах-тухай-2

20200120_А_04_Цасны-баярын-арга-хэмжээ-зохион-байгуулах-тухай-2

20200211_А_06_Онцгой-комиссын-зохицуулагчаар-ажиллах-тухай-2

20200218_А_07_Албан-хаагчдыг-хорогдуулсан-цагаар-ажиллуулж-дархлааг-дэмжих-өрөө-тасалгааг-ариутгал-халдваргүйжүүлэх-тухай-2

20200305_А_08_Өсвөрийн-шигшээ-багийн-тамирчдын-сургалтын-материал-авах-тухай-2

20200319_А_09_Албан-хаагчдад-урамшуулал-олгох-тухай-2

2019 он

ННБТСХ-ны 2019 оны төсвийн батлагдсан хуваарь

2018 он

2018 оны батлагдсан төсөв

ННБТ-ын 2018 оны төсвийн хуваарийн санал

ННБТСХ-ны 2018 оны батлагдсан төсөв

2017 он

Биеийн тамир, спортын хороодын 2017 оны төсвийн төсөл

2016 он

НБТСГ-ын 2016 оны төсөв

НБТСГ-ын 2016 оны төсвийн хуваарь

НБТСГ, хороодын 2016 оны төсвийн төсөл

2015 он

НБТСГ-ын 2015 оны төсөв

Биеийн тамир, спорт 2015 оны төсөв – дүүргээр

2014 он

НБТСГ-ын 2014 оны төсөв

НБТСГ-ын 2014 оны төсөв-тусгай шилжүүлэг

Нийслэл, дүүргийн БТСГ, хороодын 2014 оны төсвийн хуваарилалт