2012 оны А тушаал

2012-01-02 А-01 Тооллогын комисс байгуулах тухай

2012-01-12 А-02 Өвлийн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай

2012-01-24 А-03 Монголын Бүх ард түмний спортын XIII их наадмын Тэшүүрийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2012-01-26 А-04 Цодгор хүү 2012 шатрын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2012-01-26 А-05 Байгууллагын тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх, хадгалах ажлыг хариуцуулах тухай

2012-01-26 А-06 Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нарын сургалт семинар явуулах тухай

2012-01-30 А-07 Цэцэрлэгийн багш, арга зүйчдийн сургалт, семинар явуулах тухай

2012-02-01 А-08 Монголын Бүх ард түмний спортын XIII их наадмын Цанын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2012-02-03 А-09 Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2012-02-08 А-10 Монголын Бүх ард түмний спортын XIII их наадмын Жүдо бөхийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2012-02-16 А-11 Монголын Бүх ард түмний спортын XIII их наадмын Ширээний теннисний тэмцээн зохион байгуулах тухай

2012-02-17 А-12 Ахмадуудыг хүлээн авах тухай

2012-02-27 А-13 Мөрөөдлийн баг сагсан бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2012-02-28 А-14 Кикбоксын нийслэлийн шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2012-02-28 А-15 Хүндийн өргөлтийн нийслэлийн шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2012-02-29 А-16 Хөрөнгө гаргах тухай

2012-02-29 А-17 Оюутны шигшээ багийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

2012-02-29 А-18 Оюутны шигшээ багийн бүрэлдэхүүн болон цалинд өөрчлөлт оруулах тухай

2012-03-14 А-19 Суугаа волейболын нийслэлийн шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2012-03-15 А-20 Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын Уран хөдөлгөөнт гимнастикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2012-03-15 А-20 тушаалын хавсралт Э.Мөнх-Эрдэнийн өргөдөл

2012-03-15 А-21 Цэцэрлэгийн хүүхдийн Уран хөдөлгөөнт гимнастикийн шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2012-03-16 А-22 Монголын Бүх ард түмний спортын XIII их наадам, Нийслэлийн спортын XI их наадмын Аэробикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2012-03-16 А-23 Шагнах тухай

2012-03-28 А-24 Зардал гаргах тухай

2012-03-30 А-25 Сурагчдын лиг сагсан бөмбөгийн шигшээ тэмцээний хаалтын ажиллагаа зохион байгуулах тухай

2012-04-04 А-26 Монголын Бүх ард түмний спортын XIII их наадам, Нийслэлийн спортын XI их наадмын Сагсан бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2012-04-04 А-27 Монголын Бүх ард түмний спортын XIII их наадам, Нийслэлийн спортын XI их наадмын Буудлагын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2012-04-04 А-28 Уран сайхны гимнастикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2012-04-04 А-29 Спортын гимнастикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2012-04-04 А-30 Хөлбөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2012-04-11 А-31 Спорт бүжгийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2012-04-12 А-32 Чөлөөт бөхийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2012-04-16 А-33 Монголын Бүх ард түмний спортын XIII их наадам, Нийслэлийн спортын XI их наадмын Волейболын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2012-04-16 А-34 Монголын Бүх ард түмний спортын XIII их наадам, Нийслэлийн спортын XI их наадмын Хонхот бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2012-04-17 А-35 Тэмцээнд оролцуулах тухай

2012-04-17 А-36 Өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг, тооллого явуулах тухай

2012-05-03 А-37 Монголын Бүх ард түмний спортын XIII их наадам, Нийслэлийн спортын XI их наадмын Хөнгөн атлетикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2012-05-07 А-38 Волейболын сурагчдын лигийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2012-05-09 А-39 Монголын Бүх ард түмний спортын XIII их наадам, Нийслэлийн спортын XI их наадмын Дугуйн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2012-05-09 А-40 Монголын Бүх ард түмний спортын XIII их наадам, Нийслэлийн спортын XI их наадмын Байт харвааны тэмцээн зохион байгуулах тухай

2012-05-09 А-41 Боксын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2012-05-24 А-42 Төлөөлөгчдийг хүлээн авах тухай

2012-05-25 А-43 Хөрөнгө гаргах тухай

2012-05-30 А-44 Олон улсын Хүүхдийн эрхийн өдрийг тэмдэглэх тухай

2012-06-13 А-45 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2012-06-13 А-46 Нийслэлийн спортын XI их наадмын Хаалтын ажиллагаа зохион байгуулах тухай

2012-06-13 А-47 Нийслэлийн хороодын иргэдийн спортын их наадмын нээлтийн ажиллагааг зохион байгуулах тухай

2012-06-13 А-48 Бэлэг дурсгалын зүйл олгох тухай

2012-06-27 А-49 Зардал гаргах тухай

2012-07-18 А-50 Хөрөнгө гаргах тухай

2012-08-24 А-51 Оюутны шигшээ багийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

2012-08-24 А-52 Оюутны шигшээ багийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

2012-08-27 А-53 Ханан хаданд авиралтын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2012-08-24 А-54 Олон улсын II наадамд оролцуулах тухай

2012-08-28 А-55 Зардал гаргах тухай

2012-09-04 А-56 Сургалт семинар зохион байгуулах тухай

2012-09-04 А-57 Нийслэлийн спортын XI их наадмын Спорт явган аялалын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2012-09-05 А-58 Ахмад хөл бөмбөгчдийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2012-09-06 А-59 Зардал гаргах тухай

2012-09-11 А-60 Шилжин явах цомын төлөө тэмцээнд оролцох тухай

2012-09-24 А-61 Сорил тэмцээн зохион байгуулах тухай

2012-09-28 А-62 Сургалт семинар явуулах тухай

2012-09-28 А-63 Иргэдийн дунд уралдаан тэмцээн зохион байгуулах тухай

2012-10-10 А-64 Үндэсний сурын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2012-10-19 А-65 Буудлага спортын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2012-10-24 А-66 Спортлог Улаанбаатар үйл ажиллагаа зохион байгуулах тухай

2012-10-26 А-67 Нийслэлийн Иргэдийн сагсан бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2012-10-26 А-68 Зардал гаргах тухай

2012-11-05 А-69 Идэвхтэй хөдөлгөөн-Зөв хооллолт-Эрүүл ажлын байр сэдэвт сургалт семинар явуулах тухай

2012-11-05 А-70 Биеэ тэтгэн чийрэгжүүлэх дасгал сэдэвт сургалт семинар явуулах тухай

2012-11-05 А-71 Зардал гаргах тухай

2012-11-05 А-72 Зардал гаргах тухай

2012-11-12 А-73 Нийслэлийн Иргэдийн волейболын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2012-11-12 А-74 Аэробикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2012-11-15 А-75 Нийслэлийн Иргэдийн олс таталтын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2012-11-15 А-76 Нийслэлийн Иргэдийн шагайн наадгайн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2012-11-28 А-77 Зардал гаргах тухай

2012-12-06 А-78 Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит сорил зохион байгуулах тухай

2012-12-06 А-79 Сургалт семинар зохион байгуулах тухай

2012-12-06 А-80 Үндэсний спортыг сурталчилах шилдэг булан, танхим шалгаруулах тухай

2012-12-10 А-81 Эрдэм шинжилгээ, онол практикийн бага хурал зохион байгуулах тухай

2012-12-10 А-82 Зурагт үзэсгэлэн гаргах тухай

2012-12-10 А-83 Баримтат кино хийх тухай

2012-12-11 А-84 Улаанбаатар цом Залуучуудын аварга шалгаруулах хоккейн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2012-12-11 А-85 Ном хэвлүүлэх тухай