2013 оны А тушаал

2013-01-02 №А-01 Тооллогын комисс байгуулах тухай

2013-01-09 №A-02 2013 оны өвлийн арга хэмжээний нээлтийн тухай

2013-01-09 №A-03 Цэцэрлэгийн багш, арга зүйчдийн сургалт семинар явуулах тухай

2013-01-14 №A-04 Нийслэлийн оюутны спортын Шатрын тэмцээн явуулах тухай

2013-01-14 №A-05 Нийслэлийн оюутны спортын Тэшүүрийн тэмцээн явуулах тухай

2013-01-17 №A-06 ЕБС-ийн сурагчдын Волейболын лиг зохион байгуулах тухай

2013-01-18 №A-07 Зардал гаргах тухай

2013-01-21 №A-08 ЕБС-ийн багш нарын сургалт семинар явуулах тухай

2013-01-24 №A-09 Оюутны болон өсвөрийн шигшээ багийн дасгалжуулагч, багш нарын сургалт семинар явуулах тухай

2013-01-25 №A-10 Тэмцээн зохион байгуулах тухай

2013-02-01 №A-11 Нийслэлийн оюутны спортын Волейболын тэмцээн явуулах тухай

2013-02-04 №A-12 Ахмадуудыг хүлээн авах тухай

2013-02-13 №A-13 Нийслэлийн оюутны спортын Сагсан бөмбөгийн тэмцээн явуулах тухай

2013-02-14 №A-14 Өсвөрийн гандболчдын тэмцээн явуулах тухай

2013-02-14 №A-15 Сурагчдын лиг сагсан бөмбөгийн тэмцээн явуулах тухай

2013-02-14 №A-16 Оюутны шигшээ багийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

2013-02-14 №A-17 Оюутны шигшээ багийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

2013-03-11 №A-18 Залуучуудын хүндийн өргөлтийн тэмцээн явуулах тухай

2013-03-11 №A-19 Нийслэлийн оюутны спортын Хөлбөмбөгийн тэмцээн явуулах тухай

2013-03-11 №A-20 Нийслэлийн оюутны спортын Ширээний теннисний тэмцээн явуулах тухай

2013-03-14 №A-21 Өсвөрийн жүдо бөхийн тэмцээн явуулах тухай

2013-03-14 №A-22 Нийслэлийн оюутны спортын Гандболын тэмцээн явуулах тухай

2013-03-14 №A-23 Цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн уран хөдөлгөөнт гимнастикийн тэмцээн явуулах тухай

2013-03-15 №A-24 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2013-03-28 №A-25 Тэмцээнд оролцуулах тухай

2013-04-15 №A-26 Идэвхтэй хөдөлгөөн Зөв хооллолт Эрүүл ажлын байр сэдэвт сургалт семинар явуулах тухай

2013-04-15 №A-27 Нийслэлийн өсвөрийн болон залуучуудын даамын тэмцээн явуулах

2013-04-19 №A-28 Дүүргийн ЭМН, ахмадын болон чийрэгжүүлэх танхимын эмч, арга зүйчдийн сургалт семинар явуулах тухай

2013-04-19 №A-29 Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын уран хөдөлгөөнт гимнастикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2013-04-24 №A-30 Ажил зохион байгуулах тухай

2013-05-01 №A-31 Хангамжийн материал данснаас хасах тухай

2013-05-02 №A-32 Спортын гимнастикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2013-05-02 №A-33 Уран сайхны гимнастикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2013-05-14 №A-34 Хөнгөн атлетикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2013-05-15 №A-35 Үндэсний сурын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2013-05-30 №A-36 Байт харвааны тэмцээн зохион байгуулах тухай

2013-06-13 №A-37 Новосибирскийн олон улсын тэмцээнд оролцуулах тухай

2013-06-13 №A-38 Аудитын дүгнэлт, зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай

2013-07-16 №A-39 Сэлэнгэ 2013 зуны спорт аялал зохион байгуулах тухай

2013-07-31 №A-40 Хонхот бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2013-08-30 №A-41 Ханан хаданд авиралтын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2013-09-03 №A-42 Ахмадын хөлбөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2013-09-04 №A-43 ББХЧ-ийн түвшин тогтоох сорил зохион байгуулах арга зүйн сургалт семинар явуулах тухай

2013-09-06 №A-44 Нийслэлийн оюутны спортын Явган аялалын тэмцээн явуулах тухай

2013-09-13 №A-45 Сорил тэмцээн зохион байгуулах тухай

2013-09-17 №A-46 Боксын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2013-09-17 №A-47 Сургалт семинар явуулах тухай

2013-09-17 №A-48 Хөлбөмбөгийн фестивальд оролцуулах тухай

2013-09-20 №A-49 Ахмадуудыг хүлээн авах тухай

2013-09-24 №A-50 Зардал гаргах тухай

2013-10-01 №A-51 Спортлог Улаанбаатар өдөрлөг зохион байгуулах тухай

2013-10-01 №A-52 Нийслэлийн Иргэдийн спортын II их наадмын Гэр бүлийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2013-10-01 №A-53 Нийслэлийн Иргэдийн спортын II их наадмын Хийн дасгалын тэмцээн явуулах тухай

2013-10-01 №A-54 Нийслэлийн Иргэдийн спортын II их наадмын Олс таталтын тэмцээн явуулах тухай

2013-10-15 №A-55 Аэробикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2013-10-15 №A-56 Нийслэлийн Иргэдийн спортын II их наадмын Волейболын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2013-10-15 №A-57 Нийслэлийн Иргэдийн спортын II их наадмын Шагайн наадгайн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2013-10-18 №A-58 Нийслэлийн Иргэдийн спортын II их наадмын Сагсан бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2013-10-29 №A-59 Спорт бүжгийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2013-10-29 №A-60 Зардал гаргах тухай

2013-10-29 №A-61 Чөлөөт бөхийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2013-11-13 №A-62 Нийслэлийн Иргэдийн спортын II их наадмын хаалтын ажиллагаа зохион байгуулах тухай

2013-11-19 №A-63 МУ-ын Ерөнхийлөгчийн сорилыг зохион байгуулах арга зүйн сургалт семинар явуулах тухай

2013-11-19 №A-64 Эрүүл орчин – Эрүүл амьдралын хэв маяг сэдэвт сургалт семинар явуулах тухай

2013-11-27 №A-65 Арга хэмжээ зохион байгуулах тухай

2013-11-27 №A-66 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит сорил зохион байгуулах тухай

2013-11-27 №A-67 Багш, арга зүйчдийн сургалт семинар явуулах тухай

2013-11-27 №A-68 Өдөрлөг зохион байгуулах тухай

2013-11-29 №A-69 Дүүргүүдийн ажил шалгах тухай

2013-12-10 №A-70 Зардал гаргах тухай

2013-12-10 №A-71 Ном хэвлүүлэх тухай

2013-12-11 №A-72 Нийслэлийн дүүргүүдийн хороо, хэсгүүдээс оны тэргүүний Биеийн тамир, спортын хамтлаг шалгаруулах тухай

2013-12-11 №A-73 Нийслэлийн оны тэргүүний Биеийн тамир, спортын хамтлаг шалгаруулах тухай

2013-12-11 №A-74 Нийслэлийн оны шилдэг багш, дасгалжуулагч, тамирчин, арга зүйч шалгаруулах тухай

2013-12-12 №A-75 Нийслэлийн оны тэргүүний Биеийн тамир, спортын байгууллагыг шалгаруулах тухай

2013-12-12 №A-76 Ажил дүгнэх ажиллагааг зохион байгуулах тухай

2013-12-12 №A-77 Томилолтын зардал гаргуулах тухай

2013-12-12 №A-78 Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2013-А тушаалын бүртгэл