Иргэд хүлээн авах цагийн хуваарь

Хаяг: Монгол улс,  Улаанбаатар хот,

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Багатойруу 15, Самбуугийн гудамж, Нийслэлийн засаг захиргааны IV байр

Захидал харилцаа, шуудан хариуцсан мэргэжилтэн:  Н.Өлзийжаргал