2017 оны А тушаал

2017-01-10 А-01 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2017-01-16 А-02 Цэцэрлэгийн багш, арга зүйчдийн сургалт семинар явуулах тухай

2017-01-23 А-03 ЕБС-ийн багш нарын сургалт семинар явуулах тухай

2017-01-31 А-04 2017 оны өвлийн арга хэмжээний нээлтийн тухай

2017-02-02 А-05 УБ хотын 2017 оны гүйлтийн тэшүүрийн аварга шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-02-02 А-06 Сурагчдын лиг Волейболын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-02-02 А-07 Сурагчдын лиг Сагсан бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-02-02 А-08 Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын бүрэлдэхүүн батлах тухай

2017-03-07 А-09 МОСИН-ын Нийслэлийн бүсийн Волейболын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-03-07 А-10 МОСИН-ын Нийслэлийн бүсийн Сагсан бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-03-13 А-11 УБ хотын АШ Жүдо бөхийн өсвөр үеийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-03-13 А-12 МОСИН-ын Нийслэлийн бүсийн Шатрын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-03-13 А-13 Цэцэрлэгийн хүүхдийн УХГ-ийн шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-03-13 А-14 МОСИН-ын Нийслэлийн бүсийн Ширээний теннисний тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-03-13 А-15 Ажил танилцуулах – Туршлага солилцох өдөр-ийг зохион байгуулах тухай

2017-03-20 А-16 Улаанбаатар марафонд нэгдэцгээе Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах тухай

2017-03-27 А-17 Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Аэробик гимнастикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-03-27 А-18 Уулын дугуйн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-03-27 А-19 Спортын гимнастикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-03-27 А-20 ЕБС-ийн сурагчдын УХГ-ийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-03-27 А-21 Бүжгийн спортын тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2017-03-27 А-22 Уран сайхны гимнастикийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-04-11 А-23 Кес-Баскет Олон улсын тэмцээнд оролцуулах тухай

2017-04-21 А-24 Бадминтоны тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-05-03 А-25 БТС-ыг дэмжих бүх нийтийн өдөр арга хэмжээ Гимнастрада уралдаант үзлэг зохион байгуулах тухай

2017-05-05 А-26 Хонхот бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-05-09 А-27 Улаанбаатар марафон-2017 олон улсын гүйлтийн шүүгч, зохион байгуулагч бэлтгэх сургалт семинар явуулах тухай

2017-05-29 А-28 Ширээний теннисний тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-05-29 А-29 Байт харвааны тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-05-29 А-30 Тооллогын комисс байгуулж, байгууллагын эд хөрөнгийн тооллого явуулах тухай

2017-07-04 А-31 Софт теннисний тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2017-07-04 А-32 Үндэсний сурын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-07-04 А-33 Зуны спорт аялалын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-07-04 А-34 Морин харваан тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-07-04 А-35 Дөрвөн хайрханаа дээдлэе явган аялалын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-07-04 А-36 Хөнгөн атлетикийн тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2017-07-06 А-37 Хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллуулах 

2017-07-20 А-38 Өөрийгөө ялан давах 12 ба 24 цагийн гүйлт зохион байгуулах тухай

2017-07-21 А-39 Улаанбаатар хотын Ханан хаданд авиралтын аварга шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-08-21 А-40 Нийслэлийн иргэдийн спортын VI наадмын Явган аялалын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-09-04 А-41 Олс таталтын сургагч багш бэлтгэх сургалт семинарыг зохион байгуулах тухай

2017-09-05 А-42 Улаанбаатар марафон-2017 олон улсын гүйлтийн шүүгчийн зардал гаргах тухай

2017-09-05 А-43 Шатрын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-09-18 А-44 Нийслэл дүүргийн БТСХ-дын ажилтан албан хаагчдын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-09-27 А-45 Ахмадуудыг хүлээн авах тухай

2017-09-29 А-46 Ахмадын хөлбөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-09-29 А-47 Хийн дасгал болон аэробикийн сургагч багш бэлтгэх сургалт семинар зохион байгуулах тухай

2017-09-29 А-48 Байгууллагын архивын баримтын тооллого явуулах тухай

2017-10-02 А-49 Ажлын хэсэг байгуулах тухай-UB.SPORT-2017 БТС-ын өдөрлөг

2017-10-06 А-50 НИС-ын VI наадмын волейболын тэмцэний урьдчилсан тоглолт зохион байгуулах тухай

2017-10-06 А-51 НИС-ын VI наадмын сагсан бөмбөгийн урьдчилсан тоглолт зохион байгуулах тухай

2017-10-18 А-52 НИС-ын VI наадмын Олс таталтын шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-10-18 А-53 НИС-ын VI наадмын Ширээний шагайн наадгайн шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-10-18 А-54 НИС-ын VI наадмын Сагсан бөмбөгийн шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-10-18 А-55 НИС-ын VI наадмын Хийн дасгал, Аэробикийн шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-10-18 А-56 НИС-ын VI наадмын Хаалтын ажиллагааг зохион байгуулах тухай

2017-10-18 А-57 НИС-ын VI наадмын Волейбол, Софт волейболын шигшээ тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-10-18 А-58 Боксын тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-10-18 А-59 Чөлөөт бөхийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2017-10-18 А-60 Нийтийн биеийн тамир, спортын онол практикийн хурал зохион байгуулах тухай

2017-10-18 А-61 Эрүүл ажлын байр таниас эхэлнэ сэдэвт сургалт семинарыг зохион байгуулах тухай

2017-10-18 А-62 Хууль тогтоомж, эрх зүйн чиглэлээр сургалт семинарыг зохион байгуулах тухай

2017-10-18 А-63 Улаанбаатар лиг сагсан бөмбөгийн шигшээ тэмцээнийг зохион байгуулах шаардагдах заал талбай түрээслэх тухай

2017-10-24 А-64 Зардал гаргах тухай

2017-10-24 А-65 НИС-ын VI наадмын Сагсан бөмбөг, Волейбол, Софт волейболын шигшээ тэмцээний шүүгчдийн зардал гаргах тухай

2017-10-24 А-66 Хөдөлмөрийн дотоод журам батлах тухай

2017-11-22 А-67 НИС-ын VI наадмын хаалтын ажиллагааны тайз, карказ, нэвтрүүлгийн зардал гаргах тухай

2017-11-23 А-68 Хөрөнгө гаргах тухай

2017-11-23 А-69 Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр батлах тухай

2017-11-23 А-70 Даргын дэргэдэх Удирдлагын зөвлөл байгуулах тухай

2017-11-27 А-71 Хяналт шинжилгээ үнэлгээний ажлыг хариуцуулах тухай

2017-11-28 А-72 Нийслэлийн оны тэргүүний БТС-ын байгууллагыг үнэлж, дүгнэж, шалгаруулж шагнах тухай

2017-11-28 А-73 Нийслэлийн оны шилдэг багш, дасгалжуулагч, тамирчин, арга зүйч шалгаруулах тухай

2017-11-28 А-74 Нийслэл, дүүргийн оны Тэргүүний БТ-ын хамтлаг шалгаруулах тухай

2017-12-08 А-75 Ном гарын авлага хэвлүүлэх тухай

2017-12-11 А-76 Нийслэлийн оны шилдэг багш, дасгалжуулагч, тамирчин, арга зүйч шалгаруулах үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал гаргах тухай

2017-12-11 А-77 УБ хотын ААНБ-ын болон спорт сонирхогч, мастеруудын АШТ зохион байгуулах тухай

2017-12-11 А-78 Цонхны хөшиг хийлгэхэд шаардагдах хөрөнгө гаргах тухай

2017-12-12 А-79 УБ марафон ОУ-ын гүйлтийн цахим хуудас шинэчлэхэд хөрөнгө гаргах тухай

2017-12-12 А-81 УБ-лиг волейболын тэмцээн зохион байгуулах шаардагдах заал талбай түрээслэх тухай