Эрхэм зорилго

Биеийн тамир, спортын үйлчилгээг нийслэл хотын айл өрх, иргэн бүрт хүргэж, өндөр зэрэгтэй тамирчдын залгамж, халааг тасралтгүй бэлтгэж, орчин нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

Үнэт зүйл: Мэргэшсэн байх, Манлайлалтай байх, Хууль дээдэх, Ил тод байх, Тэгш шудрага байх