1994 оны тушаал

1994-01-05 №01 Тэмцээн явуулах тухай – Даам

1994-01-10 №02 Тэмцээн явуулах тухай – Хоккей

1994-01-10 №03 Тэмцээн явуулах тухай – Зуун буудалт даам

1994-01-10 №04 Тэмцээн явуулах тухай – Шатар

1994-01-20 №05 Бэлэг дурсгалын зүйл олгох тухай

1994-01-30 №21 Тэмцээн явуулах тухай – Хоккей

1994-02-15 №06 Тэмцээн явуулах тухай – Цана

1994-02-15 №07 Тэмцээн явуулах тухай – Уулын цана

1994-02-15 №08 Тэмцээн явуулах тухай – Шатар

1994-02-18 №09 Тэмцээн явуулах тухай – Тэшүүр

1994-02-18 №10 Тэмцээн явуулах тухай – Хүнд өргөлт

1994-02-18 №11 Тэмцээн явуулах тухай – Цана

1994-02-28 №12 Тэмцээн явуулах тухай – Ширээний теннис

1994-03-01 №13 Урамшуулах тухай

1994-03-01 №23 Тэмцээн явуулах тухай – Волейбол

1994-03-10 №14 Тэмцээн явуулах тухай – Уран сайхны гимнастик

1994-03-10 №15 Тэмцээн явуулах тухай – Спортын гимнастик

1994-03-12 №16 Тэмцээн явуулах тухай – Чөлөөт бөх

1994-03-14 №17 Тэмцээн явуулах тухай – Усан сэлэлт

1994-04-01 №18 Тэмцээн явуулах тухай – Хөнгөн атлетик

1994-04-02 №19 Буцалтгүй тусламж олгох тухай

1994-04-02 №24 Тэмцээн явуулах тухай – Волейбол

1994-04-02 №25 Тэмцээн явуулах тухай – Гандбол

1994-04-15 №20 Хорооны гишүүдийн бүрэлдэхүүний тухай

1994-04-15 №26 Тэмцээн явуулах тухай – Жүдо

1994-04-19 №27 Тэмцээн явуулах тухай – Чөлөөт бөх

1994-05-01 №28 Д.Чагнааг ажлаас чөлөөлөх тухай

1994-05-14 №30 Л.Нямдоржийг ажлаас чөлөөлж хөрөнгө шилжүүлэх тухай

1994-05-14 №31 Ээлжийн амралт олгох тухай

1994-05-17 №32 Тэмцээн явуулах тухай – Усан сэлэлт

1994-06-03 №33 Тэмцээн явуулах тухай – Хөнгөн атлетик

1994-06-03 №34 Тэмцээн явуулах тухай – Самбо бөх

1994-06-11 №44 Тэмцээн явуулах тухай – Үндэсний сур

1994-06-17 №43 Тэмцээн явуулах тухай – Талбайн теннис

1994-06-18 №41 Тэмцээн явуулах тухай – Тамирчдын өдөр

1994-06-23 №42 Тэмцээн явуулах тухай – Хөл бөмбөг

1994-07-02 №45 Тэмцээн явуулах тухай – Талбайн теннис

1994-07-02 №46 Тэмцээн явуулах тухай – Дугуй

1994-07-09 №47 Тэмцээн явуулах тухай – Наадам хөнгөн атлетик

1994-07-10 №48 Тэмцээн явуулах тухай – Наадам волейбол

1994-07-10 №49 Тэмцээн явуулах тухай – Наадам хөл бөмбөг

1994-07-10 №50 Тэмцээн явуулах тухай – Наадам хөнгөн атлетик

1994-07-14 №51 Тэмцээн явуулах тухай – Байт харваа

1994-07-16 №52 Тэмцээн явуулах тухай – Дугуй

1994-07-23 №53 Тэмцээн явуулах тухай – Үндэсний сур

1994-07-28 №54 Ээлжийн амралт олгох тухай

1994-07-29 №55 Тэмцээн вуулах тухай – Софт теннис

1994-08-05 №56 Тэмцээн явуулах тухай – Хөнгөн атлетик

1994-08-23 №57 Тэмцээн явуулах тухай – Улаанбаатар Марафон

1994-09-02 №59 Тэмцээн явуулах тухай – Ушу

1994-09-04 №58 Ээлжийн амралт олгох тухай

1994-10-25 №55 Шагнах тухай

1994-11-14 №60 Ээлжийн амралт олгох тухай

1994-11-17 №61 Тэмцээн явуулах тухай – Ширээний теннис

1994-11-20 №62 Тамирчид шагнах тухай

1994-11-28 №63 Тэмцээний зардал гаргах тухай

1994-12-13 №64 Тэмцээн явуулах тухай – Уран сайхны гимнастик