Home Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын шийдвэр

NITXTT-NBTS-ded hutulbur