Зуун буудалт даамны хотын аваргууд тодров ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠪᠤᠤᠳᠠᠯᠲᠤ ᠳᠠᠭᠠᠮᠠᠨ ᠤ᠋ ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠣᠳᠤᠷᠠᠪᠠ

0
58

Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах эрэгтэйчүүдийн 44, эмэгтэйчүүдийн 28, өсвөр, залуучуудын 25 дахь удаагийн Зуун буудалт даамын тэмцээн 2024 оны гуравдугаар сарын 16-17-ны өдрүүдэд боллоо. Чингэлтэй дүүргийн 57-р сургууль дээр зохиогдсон тус тэмцээнд нийслэлийн 9 дүүргийн 240 гаруй тамирчин 6 насны ангиллаар өрсөлдлөө. ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠷᠡᢉᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠔᠔᠂ ᠡᠮᠡᢉᠲᠡᠢ ᠨᠦ᠋ᢉᠦᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠒᠘᠂ ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠤᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠒᠕ ᠳᠠᢈᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠪᠤᠤᠳᠠᠯᠲᠠ ᠳᠠᠭᠠᠮ ᠤ᠋ᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᢉᠡᠨ ᠒᠐᠒᠔ ᠣᠨ ᠤ᠋ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠑᠖᠆᠑᠗᠆ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦ᠋ᠳ ᠲᠦ ᠪᠣᠯᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠩᢉᠡᠯᠲᠡᠢ ᠳᠡᢉᠦᠷᢉᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠕᠗ ᠆ ᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠡᢉᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠣᢈᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠰᠠ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᢉᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠙ ᠳᠡᢉᠦᠷᢉᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠒᠔᠐ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠖ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ᠋ ᠠᠩᢉᠢᠯᠠᠯ ᠢ᠋ᠶᠠᠷ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠪᠡ᠃

Тэмцээний аваргууд ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᢉᠡᠨ ᠦ᠋ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ

6-8 нас. Хөвгүүд: Н.Энхтөгс (БЗД, 84-р сургууль) ᠖᠆ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠠᠰᠤ᠃ ᢈᠥᠪᠡᢉᠦᠳ: ᠨ᠋᠃ᠡᠩᢈᠡᠲᠡᢉᠦᠰ (ᠪᠤᠳᠠ᠂ ᠘᠔ ᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ)

6-8 нас. Охид: Б.Отгонзул (ЧД, 57-р сургууль) ᠖᠆ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠠᠰᠤ᠃ ᠥᢈᠢᠳ: ᠪ᠃ᠣᠳᠬᠠᠨᠵᠤᠯᠠ (ᠴᠢᠳ᠂ ᠕᠗ ᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ)

9-10 нас. Хөвгүүд: Д.Ангараг (СБД, ASSU сургууль) ᠙᠆᠑᠐ ᠨᠠᠰᠤ᠃ ᢈᠥᠪᠡᢉᠦᠳ: ᠳ᠋ᠤ᠃ᠠᠩᠭᠠᠷᠠᠭ (ᠰᠪᠳ᠋᠂ ASSU ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ)

9-10 нас. Охид: Г.Дэлгэрмаа (БГД, Оюут сургууль) ᠙᠆᠑᠐ ᠨᠠᠰᠤ᠃ ᠥᢈᠢᠳ: ᢉ᠃ᠳᠡᠯᢉᠡᠷᠮ᠎ᠠ (ᠪᠤᠳ᠂ ᠣᠶᠤᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ)

11-13 нас. Хөвгүүд: Н.Түвшинбаяр (СБД, 11-р сургууль) ᠑᠑᠆᠑᠓ ᠨᠠᠰᠤ᠃ ᢈᠥᠪᠡᢉᠦᠳ: ᠨ᠋᠃ᠲᠦᠪᠰᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ (ᠰᠪᠳᠠ᠂ ᠑᠑᠆ ᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ)

11-13 нас. Охид: Г.Гоомарал (ЧД, 17-р сургууль) ᠑᠑᠆᠑᠓ ᠨᠠᠰᠤ᠃ ᠥᢈᠢᠳ: ᢉ᠃ᠭᠣᠸᠠᠮᠠᠷᠠᠯ (ᠴᠢᠳ᠂ ᠑᠗ ᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ)

14-16 нас. Хөвгүүд: А.Гэсэр (СХД, 42-р сургууль) ᠑᠔᠆᠑᠖ ᠨᠠᠰᠤ᠃ ᢈᠥᠪᠡᢉᠦᠳ: ᠠ᠃ᢉᠡᠰᠡᠷ (ᠰᠤᢈᠢ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠔᠒ ᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ)

17-19 нас. Залуучууд: Т.Азжаргал (СБД, 6-р сургууль) ᠑᠗᠆᠑᠙ ᠨᠠᠰᠤ᠃ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ: ᠲᠥ᠃ᠠᠵᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠯ (ᠰᠤᠳᠢ᠂ ᠖᠆ ᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ)

17-19 нас. Бүсгүйчүүд: Д.Даваадэжид (СХД) ᠑᠗᠆᠑᠙ ᠨᠠᠰᠤ᠃ ᠪᠦᠰᠡᢉᠦᠢ ᠨᠦ᠋ᢉᠦᠳ: ᠳ᠋ᠤ᠃ᠳᠠᠸᠠᠳᠢᠵᠢᠳ (ᠰᠾᠠᠳ᠋)

Насанд хүрэгчид. Эрэгтэй: Д.Ганболд (БЗД, Энэрэл клуб) ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᢈᠦᠷᠦᢉᠴᠢᠳ᠃ ᠡᠷᠡᢉᠲᠡᠢ: ᠳ᠋ᠤ᠃ᠭᠠᠩᠪᠣᠯᠤᠳ (ᠪᠤᠳᠠ᠂ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ ᠻᠯᠦᠪ)

Насанд хүрэгчид. Эмэгтэй: Б.Есүй (БГД, Монгени клуб) ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᢈᠦᠷᠦᢉᠴᠢᠳ᠃ ᠡᠮᠡᢉᠲᠡᠢ: ᠪ᠃ᠶᠢᠰᠦᠢ (ᠪᠥᢉᠳᠡ᠂ ᠮᠣᠨᢉᠧᠨᠢ ᠻᠯᠦᠪ)

Ахмад: Д.Чойжилсүрэн (СХД, Сонгодог байрлал клуб) ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ: ᠳ᠋ᠤ᠃ᠴᠣᠶᠢᠵᠠᠯᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ (ᠰᠤᢈᠢ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠻᠯᠦᠪ)