Манай байгууллагын 2021 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэллээ

0
148

2022 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр Нийслэлийн Засаг даргын 2022 оны А/08 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг манай байгууллагын 2021 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэллээ.