“Улаанбаатар марафон-2024” олон улсын гүйлтийн нэгдсэн ажлын хэсэг хуралдав “ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠮᠠᠷᠠᠹᠤᠨ ᠒᠐᠒᠔” ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤ᠋ᠨ ᢉᠦᠶᠦᠯᠲᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠢᢉᠡᠳᠦᢉᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤ᠋ᠨ ᢈᠡᠰᠡᢉ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠪᠠ

0
366

Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны А/241 дүгээр захирамжаар байгуулагдсан “Улаанбаатар марафон – 2024” олон улсын гүйлт зохион байгуулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн нэгдсэн хурал өнөөдөр (2024.03.11) Хангарьди ордонд боллоо. ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠒᠐᠒᠔ ᠣᠨ ᠤ᠋ ᠠ/᠒᠔᠑ ᠳᠦᢉᠡᠷ ᠵᠠᢈᠢᠷᠤᠮᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ “ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠮᠠᠷᠠᠹᠤᠨ ᠆ ᠒᠐᠒᠔” ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤ᠋ᠨ ᢉᠦᠶᠦᠯᠲᠡ ᠵᠣᢈᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᢉᠦᠷᢉᠡ ᠪᠦᢈᠦᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠤ᠋ᠨ ᢈᠡᠰᠡᢉ ᠦ᠋ᠨ ᠨᠢᢉᠡᠳᠦᢉᠰᠡᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ (᠒᠐᠒᠔᠂᠐᠓᠂᠑᠑) ᠬᠠᠨᠭᠠᠷᠤᠳᠢ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠣᠯᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ᠃

Хурлыг Нийслэлийн Засаг даргын Нийгмийн салбар, ногоон хөгжил болон агаар, орчны бохирдлын асуудал хариуцсан орлогч О.Номинчимэг удирдан явуулж, хуралд Ажлын хэсгийн гишүүд оролцов. ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ᠋ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᢉᠡᠮ ᠦ᠋ᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᢈᠥᢉᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ᠋ ᠪᠣᢈᠢᠷᠳᠠᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠴᠢ ᠣ᠃ᠨᠣᠮᠢᠨᠴᠢᠮᠡᢉ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤ᠋ᠨ ᢈᠡᠰᠡᢉ ᠦ᠋ᠨ ᢉᠡᠰᠢᢉᠦᠳ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠪᠠ᠃
Хурлаар “Улаанбаатар марафон-2024” олон улсын гүйлт зохион байгуулах тухай захирамж, гүйлтийн тухай товч мэдээлэл, ажлын хэсгүүдийн үйл ажиллагааны чиглэлийг танилцуулж, нэгдсэн төлөвлөгөөг хэлэлцэв.
Хурлаас “Удирдлага зохион байгуулалтын ажлын”, “Хэвлэл мэдээлэл сурталчилгааны ажлын”, “Уралдаан тэмцээн, арга хэмжээ зохион байгуулах ажлын”, “Үйлчилгээ, хэв журам аюулгүй ажиллагааны хэсэг” гэсэн 4-н Дэд хэсгийн хэсгийг хуралдуулж төсөв, дэд хэсгүүдийн болон нэгдсэн ажлын хэсгийн төлөвлөлөө батлуулах зэрэг ажлуудыг хийх үүрэг чиглэл өглөө.

ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ᠋ᠶᠠᠷ “ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠮᠠᠷᠠᠹᠤᠨ ᠒᠐᠒᠔” ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤ᠋ᠨ ᢉᠦᠶᠦᠯᠲᠡ ᠵᠣᢈᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠠᢈᠢᠷᠤᠮᠵᠢ᠂ ᢉᠦᠶᠦᠯᠲᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠮᠡᠳᠡᢉᠡᠯᠡᠯ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠤ᠋ᠨ ᢈᠡᠰᠡᢉ ᠦ᠋ᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠦᠶᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ᠋ ᠴᠢᢉᠯᠡᠯ ᠢ᠋ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠢᢉᠡᠳᠦᢉᠰᠡᠨ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᢉᠡ ᠶ᠋ᠢ ᢈᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠠ᠋ᠴᠠ “ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠣᢈᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤ᠋ᠨ”᠂ᠹ᠂ “ᢈᠡᠪᠯᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᢉᠡᠯᠡᠯ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ᠋ ᠠᠵᠢᠯ ᠤ᠋ᠨ”᠂ᠹ᠂ “ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᢉᠡᠨ᠂ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᢈᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠣᢈᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤ᠋ᠨ”᠂ᠹ᠂ “ᠦᠶᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᢉᠡ᠂ ᢈᠡᠪ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᢉᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ᠋ ᢈᠡᠰᠡᢉ” ᢉᠡᠰᠡᠨ ᠔᠆ ᠳᠡᠳ᠋ ᢈᠡᠰᠡᢉ ᠦ᠋ᠨ ᢈᠡᠰᠡᢉ ᠢ᠋ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠥᠰᠦᠪ᠂ ᠳᠡᠳ ᢈᠡᠰᠡᢉ ᠦ᠋ᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠢᢉᠡᠳᠦᢉᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤ᠋ᠨ ᢈᠡᠰᠡᢉ ᠦ᠋ᠨ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠯ ᠢ᠋ᠶᠡᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᢉᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠤ᠋ᠳ ᠢ᠋ ᢈᠢᢈᠦ ᠡᢉᠦᠷᢉᠡ ᠴᠢᢉᠯᠡᠯ ᠥᠷᠯᠦᢉᠡ᠃